اخلاص و تواضع آیهالله العظمی شاه آبادی (ره)

اخلاص و تواضع آیهالله العظمی شاه آبادی (ره)

امام خمینی(ره)روزی به فرزند آیهالله‌العظمی شاه‌آبادی(ره) فرمودند: زمانی‌که ما نزد پدر شما فصوص می‌خواندیم، شخصی از ایشان درخواست تدریس کتاب صمدیه (یا سیوطی) ـ از پایین‌ترین کتاب‌های درسی حوزه ـ را کرده بود. آیهالله شاه‌آبادی هم به او درس می‌گفت. چنین درسی در شأن ایشان نبود. ما از آقای شاه‌آبادی خواستیم که آن درس را ادامه ندهد؛ اما راضی نشد و گفت: شخصی از من درخواستی کرده و من هم وقت دارم. از آن طلبه خواستیم که دیگر در درس شرکت نکند تا تعطیل شود. طلبه هم قبول نکرد!

منگرحقیرگدایان عشق‌راکه‌این قوم

شاهان بی‌کمر خسروان بی کلهند

منبع : به نقل از آیهالله ‌نصرالله شاه‌آبادی فرزند عارف کامل آیهالله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید