بینش توحیدی فقر

بینش توحیدی فقر

به امام حسن (علیه السلام) عرض شد:
ای پسر رسول خدا؛ چگونه شب را سپری نموده و صبح کردی؟
حضرت فرمود: صبح کردم در حالی که:
1) پروردگار را بالای سر خود دارم؛
2) آتش جهنم را در پیش روی؛
3) مرگ در طلب و جست وجو من است؛
4) حساب و کتاب مرا احاطه نموده و من در گرو عمل خویشم، نه آنچه را دوست دارم می یابم، و نه از آنچه بیزارم می توانم جلوگیری کنم؛
5) کارها به دست دیگری است. اگر او بخواهد عذاب و مجازات می کند، و اگر بخواهد عفو می کند و می بخشد.
حال، کدام فقیر و نیازمندی از من فقیرتر و نیازمندتر است؟.
بحارالانوار، ج75، ص 113

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید