بينش توحيدی فقر

بينش توحيدی فقر

به امام حسن (علیه السلام) عرض شد:
اي پسر رسول خدا؛ چگونه شب را سپري نموده و صبح كردي؟
حضرت فرمود: صبح كردم در حالي كه:
1) پروردگار را بالاي سر خود دارم؛
2) آتش جهنم را در پيش روي؛
3) مرگ در طلب و جست وجو من است؛
4) حساب و كتاب مرا احاطه نموده و من در گرو عمل خويشم، نه آنچه را دوست دارم مي يابم، و نه از آنچه بيزارم مي توانم جلوگيري كنم؛
5) كارها به دست ديگري است. اگر او بخواهد عذاب و مجازات مي كند، و اگر بخواهد عفو مي كند و مي بخشد.
حال، كدام فقير و نيازمندي از من فقيرتر و نيازمندتر است؟.
بحارالانوار، ج75، ص 113

مطالب مشابه