حضرت زهرا(س)در کلام امام راحل

حضرت زهرا(س)در کلام امام راحل

ولادت

اگر روزی باید روز زن باشد،چه روزی والاتر و افتخار آمیز تر از روز ولادت با سعادت فاطمه ی زهرا_سلام اللّه علیهاست . زنی که افتخار خاندان وحی[است]و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد.
صحیفه امام؛ج12،ص274
این ولادت با سعادت در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک انسان مطرح نبود و وجود او موجب سر افکندگی خاندانش در نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار می رفت.در چنین محیط فاسد و وحشتزایی،پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت نجات بخشید.و تاریخ اسلام گواه احترامات بی حد رسول خدا_صلی اللّه علیه و آله_به این مولود شریف است،تا نشان دهد که زن،بزرگی ویژه ای در جامعه دارد که اگر برتر نباشد،کمتر نیست.
صحیفه امام؛ج14،ص316

مقام و منزلت

و ااز جمله ی تعقیبات شریفه،تسبیحات صدّیقه ی طاهره (سلام اللّه علیها)است که رسول خدا(صلی اللّه علیه و آله )آن را به فاطمه(علیها السلام)عطا می فرمود.
آداب الصلوه؛ص377
جبرئیل پس از فوت پیغمبر(ص)می آمد و اخبار از غیب برای فاطمه می آورد و امیر المؤمنین آنها را می نوشت و آن مصحف فاطمه است.
کشف السرار؛ص125
یک زن ملکوتی ،یک انسان به تمام معنا انسان،تمام نسخه ی انسانیت،تمام حقیقت زن ،تمام حقیقت انسان.او زن معمولی نیست؛او موجودی ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است…تمام هویت های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد_تمام در این زن است…زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست.زنی که اگر مرد بود،نبی بود؛زنی که اگر مرد بود به جای رسول اللّه بود.
زنی که در حجره ای کوچک و محقّر،انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می درخشد.
صحیفه امام؛ج16ص192

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید