دفاع علمي از مومنين

دفاع علمي از مومنين

دو نفر زن كه در مسئله اي ديني با يكديگر اختلاف داشتند براي حل اختلاف خود نزد فاطمه عليها السلام رفتند. يكي از زنان مومن و ديگري معاند و كافر بود. فاطمه عليها السلام مي فرمايد: من دلايل زن مومن را اثبات كردم و حقانيت سخن او را آشكار نمودم و در نتيجه او بر آن زن كه دشمن اسلام بود پيروز گشت و بشدت شاد و مسرور گرديد. فاطمه عليها السلام به آن زن مومن كه بسيار خوشحال شده بود فرمود: شادي فرشته ها براي پيروزي تو بر او بيشتر از شادي تو مي باشد و غم و اندوه شيطان و ياران او از غم و اندوه اين زن كافر زيادتر است .
منبع:قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام)

مطالب مشابه