درخشانترین دوره های حکومت در طول تاریخ

درخشانترین دوره های حکومت در طول تاریخ

مقام معظم رهبری می فرمایند :

یکی از وظایف ما این است که در دل و زبان، از زحمات و مجاهدات بی نظیر و خستگی ناپذیر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) این زبده ی عالم و آدم، سپاسگزار باشیم.
شرح مختصری از سیره ی نبی اکرم در دوران ده ساله ی حاکمیت اسلام در مدینه می دهم که یکی از درخشانترین – وگزافه نیست اگر بگوییم درخشانترین – دوره های حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این دوره ی کوتاه و پرکار و فوق العاده تاثیرگذار در تاریخ بشر را شناخت. البته به همه ی برادران و خواهران – بخصوص به جوانان- توصیه می کنم که به تاریخ زندگی پیغمبر مراجعه کنند و آن را بخوانند و فرا بگیرند.
دوره ی مدینه، فصل دوم دوران بیست و سه ساله ی رسالت پیغمبر است؛ سیزده سال در مکه، فصل اول بود- که مقدمه ی فصل دوم محسوب می شود- و تقریباً ده سال هم دوران مدینه ی پیغمبر است، که دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه ی زمانها و دورانهای تاریخ انسان و همه ی مکانهاست.
البته این الگو، یک الگوی کامل است؛ مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم؛ لیکن با نگاه به این الگوی کامل، می شود شاخصها را شناخت.
این شاخصها برای افراد بشر و مسلمانها علامتهایی است که باید به وسیله ی آنها نسبت به نظامها و انسانها قضاوت کنند. هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یی که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود، مبارزه کند و هدف، فقط مبارزه ی با کفار مکه نبود؛ مسأله، مسأله ی جهانی بود. پیامبر اکرم این هدف را دنبال می کرد که هر جا زمینه مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشید؛ با این امید که در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد.
هدف این بود که پیام آزادی و بیداری و خوشبختی انسان به همه ی دلها برسد؛ این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نبود؛ لذا پیغمبر به مدینه آمدند تا این نظام نمونه را به وجود آورند؛ این که چه قدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدیها چه قدر بتوانند خودشان را به آن نزدیک کنند، بسته به همت آنهاست. پیغمبر نمونه را می سازد و به همه ی بشریت و تاریخ ارائه می کند.
منبع:شخصیت و سیره معصومین (ع) در نگاه مقام معظم رهبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید