تغذيه از ديدگاه قرآن كريم

تغذيه از ديدگاه قرآن كريم

بدن سالم نيازمند رژيم غذايي خاص نيست.
از زماني كه سلول تخم در اثر لقاح در رحم مادر جايگزين مي‌شود و تقسيمات سلولي انجام مي‌گيرد پس از گذشت سه هفته شاهد تشكيل جفت در رحم و ايجاد ارتباط خوني بين مادر و جنين مي‌باشيم و در اين زمان كليه موارد غذايي لازم براي رشد و تكامل انسان از طريق جفت و جنين انتقال مي‌يابد و مواد زائد و در اكسيد كربن از طريق جنين به بدن مادر انتقال يافته و دفع مي‌شوند. بنابراين انسان از اواخر ماه اول دوره جنيني (زماني كه در داخل شكم مادر قرار گرفته است) تا روز تولد ارتباط غذايي خود را با مادر حفظ مي‌كندانسان از ابتداي خلقت تا لحظه مرگ نياز به مواد غذايي دارد و چون براي ادامه حيات تغذيه لازم و ضروري است، پروردگار در قرآن كريم ضمن بيان اهميت آن به چگونگي تغذيه سفارش فرموده و در بعضي موارد به موارد غذايي سرشار از ويتامين و حاوي مواد ارزشمند همانند عسل (نحل 69) زيتون (نحل -11 والتين -1) و شير (نحل -66) اشاره فرموده‌اند.ميزان انرژي مورد نياز در مردان و زنان در سنين مختلف متفاوت است. در سنين بالا مثلا پس از 70 سالگي همانگونه كه قرآن كريم اشاره مي‌فرمايند كه در سن پيري اعضا درچار نقص و كمبود مي‌شوند بعلت كاهش توده عضلاني در ماهيچه‌هاي بدن و همچنين كاهش سوخت و ساز نسبت به دوره جواني به مواد غذايي كمتري نياز هست كه البته براي جلوگيري از سوء تغذيه و عوارض آن بايد از غذاهاي مناسب و حاوي ويتامين استفاده نمود.تغذيه و غذا از ديدگاه قرآن خيلي حائز اهميت است زيرا اولا انسان شكر گزاري كرده و حمد و سپاس خداي را براي روزيهايي كه به او عنايت فرموده بجاي آورد و ثانيا براي تشويق و تنبيه موءمنان و كافران نيز به مسئله تغذيه و غذا اشاره مي‌فرمايد كه اهميت موضوع و اثرات رواني آنرا مشخص مي‌سازد.در ذيل چند آيه كه در آن مسأله تشويق و تنبيه به نحوي با غذا و تغذيه مرتبط شده ذكر مي‌شود:** پرهيزكاران در سايه درختان بهشت و كنار نهرهاي جاري و ميوه‌هايي از آنچه هوس كنند (مرسلات – 42)** بخوريد و بياشاميد گوارا به پاداش آنچه مي‌كرديد (الطور – 19)** شما را در آن (بهشت) ميوه فراوان است كه از آن مي‌خوريد (الزخرف -73)همانطور كه مشاهد مي‌شود پرودگار از تغذيه بعنوان پاداش افراد صالح و نيكوكار نيز نام برده‌اند و انسان موظف است براي شكر نعمتهاي الهي حمد و سپاس خداي را بجا آورد و بطور خلاصه بايد گفت استفاده از غذاي مناسب و تغذيه كافي آنقدر اهميت دارد كه خداوند بعنوان يك پيام جهاني به همه انسانها استفاده از آنرا توصيه كرده‌اند و اين توصيه مكررا در قرآن كريم ديده مي‌شود.برنامه‌هاي غذايي‌برنامه‌هاي غذايي شمال برنامه غذايي براي افراد سالم و رژيم براي بيماران است اگر بخواهيم در سه بعد كلي برنامه‌هاي غذايي براي افراد سالم را طبقه‌بندي كنيم مي‌توانيم از ديدگاهي خاص به برنامه‌هاي ذيل اشاره كنيم.
1- گياهخوري: شامل مصرف بيشتر ميوه‌جات و نباتات مي‌گردد. اين برنامه به دليل كوتاه بودن بروده انسان نسبت به حيوانات و همچنين عدم برآورده شدن احتياجات پروتئيني كامل نيست. در صورتي كه فرد صرفا گياهخوار باشد، بتدريج دچار كمبود ويتامين B12 و آهن مي‌گردد كه نهايتا منجر به كم خوني مي‌گردد. البته بحث پيرامون اين نوع برنامه غذايي وفوايد و مضرات آن در قالب اين مقاله نمي‌گنجد.
گوشتخواري: بعلت مصرف بالاي گوشت ميزان رژيم غذايي كاهش يافته و فرد دچار يبوست مي‌گردد. همچنين بعلت كمبود ويتامينهاي B,C فرد دچار عوارض ناشي از كمبود ويتامين مي‌گردد، در ضمن بدليل بالا بودن پروتئين دريافتي و افزايش سوخت و ساز آنها براي تامين انرژي مورد نياز بدن شاهد توليد اسيداوريك و اوره بيشتري در بدن خواهد بود كه افزايش كار كليه‌ها را بدنبال خواهد داشت و ممكن است افزايش اسيداوريك منجر به نقرس گردد.همه چيز خواري كه شامل مصرف مناسب تمام گروههاي غذايي خواهد بود. اين برنامه غذايي در اسلام پشنهاد شده و استفاده از آن مورد تاكيد قرار گرفته است.پيامبر اكرم حضرت محمد (ص) فرموده‌اند (برحذر باد فرد سالم از تبعيت رژيم غذايي خاص و محروميت از برخي مواد غذايي) علم نوين تغذيه بر اين صحه گذاشته است كه فرد بايد از تمام گروههاي غذايي به ميزان مناسب دريافت كند و در صورت موجود بودن شرايط بيماري و خاص با جايگزين نمودن مواد غذايي مورد نياز از ديگر گروهها نسبت به تامين انرژي بدن خويش اقدام نمايد.در قرآن كريم نيز مصرف تمامي مواد غذايي مورد اشاره و تاكيد قرار گرفته است.** اي مردم بخوريد از آنچه در زمين حلال پاك را… (بقره – 168) توصيه به مصرف تمام گروهها** حلال است براي شما شكار دريا و خوراك آن (مائده – 96) گروه گوشت‌* از باربرنده و غير باربرنده را بخوريد از آنچه روزي داده است شما را… (انعام – 142) گروه ميوه‌ها* برون شود از شكمهاي آنها (زنبور) نوشابه‌اي به رنگهاي گوناگون در آن است درماني براي مردم (نحل – 69) ويتامينها*… پس رويانديم بدان باغهايي و دانه‌هاي دروكردني (ق -9) گروه سبزيجات و ميوه‌جات و غلات‌* رويانيديم بر او درختي را از كدو (الصافات – 146) سبزيجات‌برنامه غذايي همه چيز خواري كه در اسلام بدان سفارش شده است، باعث مي‌شود فرد بدليل نواقص گياهخواري يا گوشتخواري دچار كمبود مواد غذايي و بروز بيماريها نگردد. همچنين بدليل وجود فيبر در برنامه غذايي متعادل و اصولي (بنوعي همه چيز خواري) جذب قندها و چربي غذاها تعديل مي‌شود و قند بسرعت جذب نمي‌گردد و از افزايش قند خون جلوگيري مي‌شود.جذب چربيها نيز كاهش يافته و افزايش چربي خون و متعاقب آن بيماريهاي قلب و عروق ايجاد نخواهد شد. فيبرهاي غذايي باعث دفع صفرا نيز مي‌شوند.

مطالب مشابه