برکات امام غائب

برکات امام غائب

امام معصوم حجت و خليفه خداوند بر روي زمين است. او مانند پيامبر از سوي پروردگار برگزيده مي شود. امام تمام مسئوليت هاي رسول گرامي اسلام(صلی الله تعالی فرجه الشریف) به جز دريافت وحي تشريعي را بر عهده دارد، اگر پيشواي معصوم از ديدگان ما پنهان باشد و نتواند به بيان قرآن و احكام و تشكيل حكومت بپردازد، آيا مي تواند با اين حال در حيات بشري تاثير گذار باشد؟ در اين نوشته برخي از آثار و بركت هاي امام مهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) كه نهان از چشمان ماست، به صورت خلاصه بيان مي شود.

اول: اميد بخشي
نقش حياتي و شگفت انگيز اميد در سعادت فرد و جامعه بر كسي پوشيده نيست، وقتي اميد مي آيد تلاش و حركت جايگزين رخوت و سستي مي شود و در يك سخن؛ انسان به اميد زنده است. مهمترين دليل شكست مسلمانان در جنگ احد شايعه ي شهادت رسول خدا (ص) بود. وقتي اين خبر دروغ پخش شد عده ي كمي به اندازه انگشتان دست، اطراف پيامبر باقي ماندند.(1) شيعه با اعتقاد به امامي كه زنده است و حاضر و ناظر و پشتيبان آنان است، خود را حفظ كرده و پيش مي رود.
اهل سنت اعتقاد دارند امام مهدي(عج) در آخر الزمان به دنيا مي آيد و سپس ظهور خواهد كرد.
آنان به امام زنده معتقد نيستند به همين دليل جوامع سني نشين داراي انتظاري سرد و خاموش هستند ولي جوامع شيعي انتظارشان زنده و نيرو آفرين است. دليل اين نشاط دو نكته اساسي است:
1- شيعه با اعتقاد به وجود امام زمان (عج) و قدرت و علم گسترده ي او، خود را داراي پشتوانه ي قوي و فولادين مي بيند، براي همين مانند كوهي استوار در برابر دشمن مي ايستد و به پيش مي رود.
2- شيعه با اعتقاد به نقش و تاثير انسان ها در پايان يافتن غيبت امامشان و بر پايي عدالت در جهان، تلاش خود را براي فراهم كردن زمينه هاي ظهور انجام مي دهد.

دوم: امنيت بخشي
پروردگار عالم هر روز شاهد نا فرماني و ظلم و فساد بر روي زمين است. اگر به خاطر وجود مبارك امام مهدي (عج) و عدالت گستري او نبود تا كنون بارها اهل زمين را نابود كرده بود. به همين جهت در روايات ما به تعبير هاي مختلف ›مده است: اگر حجت بر روي زمين نباشد زمين اهل خود را فرو مي برد(2) امام مهدي (عج) فرمود: من پناه اهل زمين هستم آنچنانكه ستارگان پناهگاه ساكنان آسمانند.(3)

سوم: رابط ميان آسمان و زمين
يكي از ويژگي هاي شيعه ي دوازده امامي بر قرار بودن رابطه آنان با خداوند به وسيله نماينده اوست. با آمدن پيامبر اسلام، رابطه اديان پيشين با آسمان قطع شد و با رحلت پيامبر اكرم(ص) رابطه اهل سنت با آسمان بريده شد ولي شيعه با اعتقاد به جانشيني پيشوايان معصوم از طرف خداوند اين ارتباط را حفظ كرد. در ميان گروه هاي شيعه، اين شيعه ي دوازده امامي است كه با اعتقاد به امام مهدي عليه السلام به عنوان امام غايب هنوز پيوند خود را با آسمان نگه داشته و ريسمان الهي را رها نكرده است.
در دعاي ندبه مي خوانيم: « اين السبب المتصل بين الارض و السماء » كجاست آن وسيله پيوند ميان آسمان و زمين.(4)

چهارم: حافظ علوم و اسرار الهي
تمام علوم و حقايقي كه همراه حضرت به زمين آورده شد و تمامي ميراث پيامبران، پيوسته از حجتي به حجت ديگر مي رسيد و حجت هر زمان مسئول نگهداري و استفاده از اين علوم بود، هم اكنون حافظ اين علوم و اسرار امام مهدي (عج) است. او در زمان ظهور هنگام رشد عقلي انسانها از اين ميراث گرانبها براي پيشرفت انسانها استفاده خواهد كرد. امام صادق عليه السلام فرمودند: علومي كه با آدم(ع) نازل شد، از ميان نرفت و عالمي نمي ميرد مگر اينكه علمش را به ارث كي گذارد و زمين بدون عالم باقي نمي ماند.(5)

پنجم: خود سازي
معتقدان به امام غايب او را شاهد اعمال خود مي بينند و مي دانند كه كردارشان پيوسته به محضر او عرضه مي شود از اين روي تلاش مي كنند كردار و رفتارشان مطابق ميل او باشد و در پيشگاه امام خود شرنگين و سرافكنده نشوند. اين خود سازي مي تواند مقدمه اي براي هدايت باطني به وسيله ي امام باشد.

ششم: هدايت باطني
رسالت اصلي پيامبران و پيشوايان دين هدايت تشريعي و راهنمايي مردم به راه راست است. برخي مردم اين دعوت را مي پذيرند و برخي نمي پذيرند ولي عده اي از انسان ها به درجات پايين ايمان قانع نيستند. آنها با شناخت استعدادهاي خود و تلاش خستگي ناپذير نگاهشان به بالاترين مرتبه هاي ايمان است. خداوند حكيم وسيله رشدشان را با قرار دادن انسان كاملي فراهم كرده است تا با آنان ارتباط معنوي بر قرار كرده و دستگير و راهنمايشان در صعود به قله هاي ايمان باشد. و آن انسان كامل كسي جز حجت خداوند در هر زمان نيست و هم اكنون امام مهدي (عج) اين وظيفه را بر عهده دارد.

هفتم: فرياد رس
امام زمان (عج) گرچه از ديدگان ما غائب است ولي در هنگام اضطرار فرياد رس بسياري از بيچارگان و در راه ماندگان و گمراهان خواهان هدايت بوده و مي باشد. كتابهاي زيادي اين عنايات حضرت را جمع آوري كرده و نوشته اند. (6)

هشتم: حفظ كيان شيعه
در طول دوران غيبت هر وقت شيعيان در خطر قرار گرفته اند و دشمن از هر طرف به آنان هجوم آورده است، امام عصر (عج) با روشي آنان را نجات داده است. آيت الله نائيني مي گويد: در دوران جنگ جهاني اول و اشغال ايران توسط روسها و انگليسي ها، فشار و سختي ملت ايران به اوج خود رسيد. شبي به امام مهدي (عج) متوسل شدم و با چشماني گريان خوابيدم. در عالم رؤيا ديوار بزرگي به شكل نقشه ايران ديدم كه در حال سقوط است و عده اي زن و بچه زير آن نشسته اند. وضعيت به قدري هولناك بود كه در خواب فرياد كشيدم. در اين حال امام زمان آمدند و انگشت مباركشان را به طرف ديوار گرفتند ديوار سر جاي خودش قرار گرفت. ايشان فرمودند: اين جا خانه ي شيعه، خانه ي ما است، مي شكند، خم مي شود، خطر است ولي ما نمي گذاريم سقوط كند، نگهش مي داريم. جريان شيعيان بحرين و قضيه انار نيز دليل خوبي بر اين مدعاست.
امام زمان(عج) در توقعي به شيخ مفيد فرمودند: ما در رسيدگي و سر پرستي شما كوتاهي و اهمال نكرده و شمارا از ياد نبرده ايم. و اگر جز اين بود دشواري ها و مصيبت ها شما را فرا مي گرفت و دشمنان شما را ريشه كن و نابود مي كردند.(7)
خداي مهربان اين حجت را بر ما دارد كه من ماينده ام را براي نجات و هدايت شما فرستادم، آن چه هست از طرف شما بايد آمادگي پذيرش باشد تا او ظاهر شود. وجود امام زمان و آمادگي او براي قيام كه لقب « قائم » بيانگر آن استة اين پيام را براي منتظران دارد كه در راه فراهم كردن مقدمات ظهور او بيشتر تلاش كنند.
و …

پی نوشت :

1. فروغ ابديت، ج2، ص53.
2. اصول كافي، ج1، ص 178.
3. كمال الدين، ج2، ص 229 باب 45 حد4.
4. مفاتيح الجنان، ص 885.
5. اصول كافي، ج1، ص223 حد 8.
6. نجم الثاقب، ميرزا حسين طيرسي نوري – مير مهر، پور سيد آقايي – بركات سرزمين وحي؛ محمدي ري شهري.
7. احتجاج طبرسي، ج2 ص 598.
بر گرفته از مجموعه با امام زمان خود بیشتر آشنا بشیم – مرکز تحصصی مهدویت (با اندکی تصرف)

مطالب مشابه