گلچین احادیث نبوی

گلچین احادیث نبوی

خداوند شخص‌ آسان‌گير نرمخو را دوست‌ دارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 3 ، ح‌ 5139)

خداوند دوست‌ دارد كه‌ ميان‌ فرزندان‌ خود حتى‌ در بوسيدن‌ آنها به‌ عدالت‌ رفتار كنيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 445 ، ح‌ 45350)

خداوند بنده‌ پرهيزگار بى‌نياز گمنام‌ را دوست‌ دارد .

(صحيح‌ مسلم‌، كتاب‌ الزهد ، ح‌ 5266)

خداوند از بنده‌ مى‌پرسد كه‌ فزونى‌ دانش‌ خود را كجا صرف‌ كرده‌اى‌ ، همچنانكه‌ از فزونى‌ مال‌ مى‌پرسد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 188 ، ح‌ 28983)

خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان‌ چيزهايى‌ را مى‌بخشد كه‌ بر دانشمندان‌ نمى‌بخشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 188 ، ح‌ 28984)

خداوند گويد من‌ ناظ‌ر گمان‌ بنده‌ خويشم‌ ، اگر گمان‌ خوب‌ به‌ من‌ برد خوبى‌ بيند و اگر گمان‌ بد برد بدى‌ بيند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 134 ، ح‌ 5844)

خداوند به‌ وسيله‌ صدقه‌ هفتاد قسم‌ مرگ‌ بد را دفع‌ مى‌كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 371 ، ح‌ 16110)

خداوند دوست‌ دارد كارهايى‌ را كه‌ روا داشته‌ انجام‌ دهند ، چنانكه‌ دوست‌ دارد از نافرمانى‌ او چشم‌ بپوشند .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 163 ، ح‌ 802)

فرشتگان‌ بالهاى‌ خود را براى‌ طالب‌ علم‌ پهن‌

مى‌كنند ، زيرا از آنچه‌ مى‌جويد رضايت‌ دارند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3458)

وقتى‌ مرده‌ را به‌ خاك‌ سپردند ، صداى‌ كفش‌ كسان‌ را كه‌ از قبر وى‌ باز مى‌گردند خواهد شنيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 60. ، ح‌ 42379)

وقتى‌ مردم‌ ستمگر را ديدند و او را از ستم‌ باز نداشتند ، بيم‌ آن‌ مى‌رود كه‌ خدا همه‌ را به‌ عذاب‌ خود مبتلا كند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 2094)

بالاترين‌ دستاويزهاى‌ ايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ كسى‌ را براى‌ خدا دوست‌ دارى‌ و كسى‌ را براى‌ خدا دشمن‌ دارى‌ .

(مسند احمد ، مسند الكوفيين‌ ، ح‌ 17793)

مؤمنان‌ بايد از رنج‌ يكديگر متألم‌ شوند ، چنانكه‌ تن‌ از رنج‌ سر متأثر مى‌شود .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 145 ، ح‌ 707)

بدتر از همه‌ مردم‌ پيش‌ خدا روز قيامت‌ ، كسى‌ است‌ كه‌ مردم‌ از شر او بترسند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 502 ، ح‌ 7613)

بدتر از همه‌ مردم‌ پيش‌ خدا روز قيامت‌ ، كسى‌ است‌ كه‌ مردم‌ از بيم‌ بدزبانيش‌ از او حذر كنند .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ البر و الصله‌ ، ح‌ 4693)

در مال‌ به‌ جز زكات‌ حقى‌ هست‌ .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الزكاة‌ ، ح‌ 596)

 

وقتى‌ خشمگين‌ شدى‌ ، خاموش‌ باش‌ .

(مسند احمد ، مسند بنى‌ هاشم‌ ، ح‌ 2425)

وقتى‌ زنى‌ به‌ شوهر خود گويد هرگز از تو خيرى‌ نديدم‌ ، اعمال‌ نيكش‌ بى‌اثر مى‌شود .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 44 ، ح‌ 226)

وقتى‌ بنده‌اى‌ در عمل‌ كوتاهى‌ كند ، خداوند او را به‌ غم‌ مبتلا سازد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 328 ، ح‌ 6788)

وقتى‌ بنده‌اى‌ بميرد مردم‌ گويند چه‌ به‌ جاى‌ گذاشت‌ و فرشتگان‌ گويند چه‌ همراه‌ آورد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 47 ، ح‌ 242)

وقتى‌ در انجمنى‌ كه‌ تو هستى‌ درباره‌ مردى‌ بد مى‌گويند آن‌ مرد را يارى‌ كن‌ و آن‌ گروه‌ را از بدگويى‌ بازدار و از آنجا برخيز .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 586 ، ح‌ 8028)

تيراندازى‌ و سواركارى‌ كنيد . و تيراندازى‌ شما را بيشتر از سواركاريتان‌ دوست‌ دارم‌ . هر چيزى‌ كه‌ مرد بدان‌ سرگرم‌ شود بيهوده‌ است‌ ، جز آنكه‌ مردى‌ با كمان‌ خود تير اندازد يا اسب‌ خود را تربيت‌ كند يا با زن‌ خود بازى‌ كند ، همه‌ اينها حق‌ است‌ . و هر كس‌ تيراندازى‌ آموزد و آن‌ را فراموش‌ كند ، حق‌ آنچه‌ را ياد گرفته‌ ادا نكرده‌ است‌ .

(مسند احمد ، مسند الشاميين‌ ، ح‌ 16662)

به‌ وسيله‌ پرده‌پوشى‌ بر انجام‌ كارهاى‌ خود يارى‌ جوييد ، زيرا هر كه‌ نعمتى‌ دارد محسود كسان‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 517 ، ح‌ 1680.)

از مردم‌ بى‌نياز باشيد و يك‌ قطعه‌ چوپ‌ مسواك‌ هم‌ ازآنها نخواهيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 403 ، ح‌ 7156)

استوارترين‌ كارها سه‌ چيز است‌ : ياد خداوند در همه‌ حال‌ ، و رعايت‌ انصاف‌ بر ضرر خويش‌ ، و تقسيم‌ مال‌ با برادر دينى‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 57 ، ح‌ 290)

دعايى‌ كه‌ غايبى‌ براى‌ غايبى‌ ديگر كند ، از همه‌ دعاها زودتر مستجاب‌ مى‌شود .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الصلاة‌ ، ح‌ 1312)

شجاعترين‌ مردم‌ آن‌ كس‌ است‌ كه‌ بر هوس‌ خويش‌ تسلط يابد .

(نهح‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 58 ، ح‌ 299)

روز رستاخيز عذاب‌ دانشمندى‌ كه‌ از دانش‌ خود بهره‌ نمى‌برد از همه‌ مردم‌ سخت‌تر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 187 ، ح‌ 28977)

دو كس‌ در روز رستاخيز از همه‌ مردم‌ بيشتر حسرت‌ مى‌خورند : يكى‌ مردى‌ كه‌ در دنيا براى‌ طلب‌ دانش‌ فرصت‌ داشته‌ ولى‌ به‌ جستجوى‌ آن‌ برنخاسته‌ است‌ و ديگر مردى‌ كه‌ دانشى‌ به‌ ديگرى‌ آموخته‌ و شاگرد وى‌ از آن‌ بهره‌مند شده‌ ولى‌ او بى‌بهره‌ مانده‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 138 ، ح‌ 28696)

از همه‌ بدبختان‌ بدبخت‌تر كسى‌ است‌ كه‌ فقر دنيا و عذاب‌ آخرت‌ را با هم‌ دارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 492 ، ح‌ 16683)

همانا از همه‌ مردم‌ سپاسگزارتر خدايتعالى‌ را ، آن‌ كس‌ است‌ كه‌ بهتر سپاس‌ مردم‌ را مى‌گذارد .

(مسند احمد ، مسند الانصار ، ح‌ 20844)

 

كسى‌ كه‌ خلق‌ و دين‌ وى‌ مايه‌ رضايت‌ است‌ به‌ خواستگارى‌ مى‌آيد به‌ وى‌ زن‌ بدهيد وقتى‌ و اگر چنين‌ نكنيد فتنه‌ و فساد در زمين‌ فراوان‌ خواهد شد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 317 ، ح‌ 44695)

وقتى‌ خداوند بنده‌اى‌ را دوست‌ دارد ، دنيا را از او منع‌ مى‌كند چنانكه‌ شما مريض‌ خويش‌ را از نوشيدن‌ آب‌ منع‌ مى‌كنيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 471 ، ح‌ 16595)

.وقتى‌ خداوند براى‌ بنده‌اى‌ نيكى‌ خواهد ، وى‌ را در كار دين‌ دانا و به‌ دنيا بى‌اعتنا سازد و عيوب‌ وى‌ را بدو بنماياند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 137 ، ح‌ 28689)

وقتى‌ خواستى‌ كارى‌ را انجام‌ دهى‌ ، تأمل‌ كن‌ تا خدا راه‌ آن‌ را به‌ تو نشان‌ دهد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 99 ، ح‌ 5677)

وقتى‌ در كارى‌ تصميم‌ مى‌گيرى‌ ، در نتيجه‌ آن‌ بينديش‌ اگر نتيجه‌ نيك‌ است‌ آن‌ كار را انجام‌ بده‌ و اگر بد است‌ از آن‌ در گذر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 99 ، ح‌ 5676)

وقتى‌ مى‌خواهى‌ عيوب‌ ديگران‌ را ياد كنى‌ ، عيوب‌ خويش‌ را بياد آر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 586 ، ح‌ 8027)

وقتى‌ يكى‌ از شما كسى‌ را مزدور مى‌كند ، مزدش‌ را به‌ او بگويد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 906 ، ح‌ 9124)

وقتى‌ خدا به‌ يكى‌ از شما چيزى‌ داد ، در صرف‌ آن‌ از خود و كسان‌ خود آغاز كند .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الاماره‌ ، ح‌ 3398)

وقتى‌ كسى‌ در نماز پيشواى‌ مردم‌ شد ، نماز را سبك‌ گيرد كه‌ درميان‌ كسان‌ كوچك‌ و بزرگ‌ و بيمار و ناتوان‌ هست‌ ، پس‌ هر وقت‌ براى‌ خود نماز گذارد هر چه‌ خواهد طول‌ دهد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الصلاة‌ ، ح‌ 714)

وقتى‌ مرگ‌ طالب‌ علم‌ فرا رسد ، شهيد مى‌ميرد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 137 ، ح‌ 28693)

وقتى‌ بنده‌ از خدا بترسد ، خداوند همه‌ چيز را از او بترساند ، و اگر از خدا نترسد خداوند او را از همه‌ چيز بترساند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 149 ، ح‌ 5915)

اگر كسى‌ زنى‌ را خواستگارى‌ كرد و موى‌ خود را رنگ‌ مى‌بندد بايد بدو خبر دهد كه‌ موى‌ خود را رنگ‌ مى‌بندد ، يعنى‌ پيرى‌ خود را نبايد مخفى‌ كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 291 ، ح‌ 44529)

وقتى‌ ميهمانى‌ بر كسان‌ در آيد روزى‌ خود را همراه‌ مى‌آورد و وقتى‌ بيرون‌ رود با آمرزش‌ گناهان‌ آنها بيرون‌ رود .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 242 ، ح‌ 25836)

اگر از كار نيك‌ خود خوشحال‌ و از كار بد خود دلگير مى‌شوى‌ ، مؤمن‌ هستى‌ .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21145)

هر كس‌ كارى‌ كه‌ مى‌كند بايد آن‌ را خوب‌ انجام‌ دهد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 43 ، ح‌ 221)

 

بهترين‌ كارها در پيش‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ بينوايى‌ را سير كنند ، يا قرض‌ او را بپردازند يا زحمتى‌ را از او دفع‌ نمايند .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 342 ، ح‌ 15958 )

بهترين‌ كارها در پيش‌ خدا نگهدارى‌ زبان‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 551 ، ح‌ 7851)

بهترين‌ جهادها در پيش‌ خدا سخن‌ حقى‌ است‌ كه‌ به‌ پيشواى‌ ستمكار گويند .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21137)

بهترين‌ غذاها در پيش‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ گروهى‌ بسيار بر آن‌ بنشيند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 233 ، ح‌ 40716)

بهترين‌ بازيها در پيش‌ خدا اسب‌ دوانى‌ و تيراندازى‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 344 ، ح‌ 10812)

خداوند بنده‌اى‌ را كه‌ به‌ هنگام‌ خريد و هنگام‌ فروش‌ و هنگام‌ دريافت‌ سهل‌انگار است‌ دوست‌ دارد .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 15 ، ح‌ 85 )

از جمله‌ بندگان‌ آن‌ كس‌ پيش‌ خدا محبوب‌تر است‌ كه‌ براى‌ بندگان‌ سودمندتر است‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 15 ، ح‌ 86)

23. بر چهره‌ ستايشگران‌ ، خاك‌ بيفشانيد .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 574 ، ح‌ 7960)

آنكه‌ در فروبردن‌ خشم‌ از ديگران‌ بيشتر است‌ ، از همه‌ كس‌ دورانديش‌تر است‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 17 ، ح‌ 95)

مردم‌ را از معاشرانشان‌ بشناسيد ، زيرا كند هم‌ جنس‌ با هم‌ جنس‌ پرواز .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 19 ، ح‌ 106)

26. بر امت‌ خويش‌ بيش‌ از هر چيز از هوس‌ و آرزوى‌ دراز بيم‌ دارم‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 490 ، ح‌ 7553)

خدا را بخوانيد و به‌ اجابت‌ دعاى‌ خود يقين‌ داشته‌ باشيد و بدانيد كه‌ خداوند دعا را از قلب‌ غافل‌ بى‌خبر نمى‌پذيرد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 72 ، ح‌ 3176)

از مردم‌ جهنم‌ آنكه‌ عذابش‌ از همه‌ آسانتر است‌ دو كفش‌ آتشين‌ بپا دارد كه‌ مغز وى‌ از حرارت‌ كفشهايش‌ به‌ جوش‌ مى‌آيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 14 ، ص‌ 527 ، ح‌ 39507)

29. آسانترين‌ كششهاى‌ مرگ‌ مانند صد ضربت‌ شمشير است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 569 ، ح‌ 42208)

اگر يكى‌ از شما به‌ كار قضاوت‌ ميان‌ مسلمانان‌ دچار شود بايد به‌ هنگام‌ غضب‌ از قضاوت‌ خوددارى‌ كند و ميان‌ ارباب‌ دعوا در نگاه‌ و نشيمنگاه‌ و اشاره‌ تفاوتى‌ نگذارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 102 ، ح‌ 15034)

 

1. نشان‌ منافق‌ سه‌ چيز است‌ :

1 – سخن‌ به‌ دروغ‌ بگويد .

2 – از وعده‌ تخلف‌ كند .

3 – در امانت‌ خيانت‌ نمايد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الايمان‌ ، ح‌ 89 )

2. منفورترين‌ چيزهاى‌ حلال‌ در پيش‌ خدا طلاق‌ است‌ .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الظ‌لاق‌ ، ح‌ 1863)

3. فرزند آدم‌ وقتى‌ تن‌ تو سالم‌ است‌ و خاطرت‌ آسوده‌ است‌ و قوت‌ يك‌ روز خويش‌ رادارى‌ ، جهانگر مباش‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 782 ، ح‌ 8740 )

4. فرزند آدم‌ ، آنچه‌ حاجت‌ تو را رفع‌ كند در دسترس‌ خود دارى‌ و در پى‌ آنچه‌ تو رابه‌ طغيان‌ وامى‌دارد روز مى‌گذارى‌ ، به‌ اندك‌ قناعت‌ نمى‌كنى‌ و از بسيار سير نمى‌شوى‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 782 ، ح‌ 8740)

5. از نفرين‌ مظلوم‌ بپرهيز زيرا وى‌ به‌ دعا حق‌ خويش‌ را از خدامى‌خواهد و خدا حق‌ را از حق‌ دار دريغ‌ نمى‌دارد .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 507 ، ح‌ 7650)

6 . از استعمال‌ سنگ‌ حرام‌ در ساختمان‌ بپرهيزيد كه‌ مايه‌ ويرانى‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 405 ، ح‌ 41575)

7. از فراست‌ مؤمن‌ بترسيد كه‌ چيزها را با نور خدا مى‌نگرد .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3052)

8. از دنيا بپرهيزيد ، قسم‌ به‌ آن‌ كس‌ كه‌ جان‌ من‌ در كف‌ اوست‌ كه‌ دنيا از هاروت‌ و ماروت‌ ساحرتر است‌ .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 182 ، ح‌ 6063)

9. از نفرين‌ مظلوم‌ بترسيد كه‌ چون‌ شعله‌ آتش‌ بر آسمان‌ مى‌رود .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 50. ، ح‌ 7601 )

10. دو چيز را خداوند در اين‌ جهان‌ كيفر مى‌دهد : تعدى‌ ، و ناسپاسى‌ پدر و مادر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 462 ، ح‌ 45458)

11. هر كس‌ از شما در خوردن‌ قسم‌ جدى‌تر است‌ به‌ جهنم‌ نزديكتر است‌ .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 11 ، ص‌ 7 ، ح‌ 30390)

12. در طلب‌ دنيا معتدل‌ باشيد و حرص‌ نزنيد ، زيرا به‌ هر كس‌ هر چه‌ قسمت‌ اوست‌ مى‌رسد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ التجارات‌ ، ح‌ 2133)

13. بهترين‌ كارها در نزد خدا نماز به‌ وقت‌ است‌ ، آنگاه‌ نيكى‌ به‌ پدر و مادر ، آنگاه‌ جنگ‌ در راه‌ خدا .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 285 ، ح‌ 18897)

14. محبوبترين‌ بندگان‌ در پيش‌ خدا پرهيزگاران‌ گمنامند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 153 ، ح‌ 5929 )

15. محبوبترين‌ كارها در پيش‌ خدا كاريست‌ كه‌ دوام‌ آن‌ بيشتر است‌ ، اگر چه‌ اندك‌ باشد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ صلاة‌ المسافرين‌ و قصرها ، ح‌ 1305)

مطالب مشابه