شب حيواني يا انساني

شب حيواني يا انساني

يك دستور اخلاقی :
وقتی در محضر مبارك استاد، جناب علاّمه طباطبايی رضوان الله تعالی عليه بودم ، سخنانی از حالات شبش به ميان آورد، و فرمود : هر وقت در روز مراقبت من قوی تر است ، مشاهداتی كه در شب دارم زلال تر و صاف تر و روشن تر است . كسانی كه در سير و سلوك عرفان عملی ، قدم نهاده اند، شكارهايی دارند، و به خصوص در وجهات شبانه مشاهداتی دارند.
در آخر وافی جناب فيض قدّس سرّه ، از كافی ثقه الاسلام كلينی به اسنادش ‍ از ثامن الائمّه علیهم السّلام روايت شده است كه : قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ : كَانَ اِذَا صَبَحَ قَالَ لاَصحَابِهِ : هَل مِن مُبَشِّرَاتٍ ؟ يَعنی بِه الرُّؤيَا ، يعن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كه صبح می كرد، به اصحاب خود می فرمود : آيا خبرهای خوش داريد؟ يعنی آيا خواب های خوش ديده ايد؟
سيره و روش حضرت رسول اكرم صلّی الله عليه و آله اين بود، اصحابش را يعنی ياران و شاگردانش را به سير و سلوك وا می داشت ، و آنان را برای شكار مبشّرات و صيد معانی، ترغيب و تحريص می كرد، همه انبياء اين چنين بودند، همه سفرای الهی ، جز تزكيه نفس بشر و تعليم و تأديب آنان ، و ايصال شان به قرب الی الله ، كه در حقيقت تخلّق به اخلاق الهی ، و اتّصاف به صفات ربوبی و تأديب به آداب الله است ، هدفی ديگر نداشته اند .
اين شب مردان خداست كه مبشّرات دارند، رؤيای صالح و صادق دارند، آری !
شب مردان خدا، روز جهان افروز است روشنان را به حقيقت شب ظلمانی نيست

باری ! كأنّ رسول الله صلّی الله عليه وآله به اصحابش فرموده است كه : آيا همان طور كه حيوانات خودتان را در شب علوفه می دهيد، و آنها را در جايی می بنديد كه خوردند و خوابيدند، شبی را به روز آورده اند، و شبی حيوانی داشته اند، شما هم آن چنان شب به روز آورده ايد، يا شب انسانی داشته ايد، كه شكارهايی كرده ايد و مبشّراتی داريد، خداوند سبحان فرمود:
وَ مِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَهَ لَكَ عَسَی اَن يَبعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحمُوداً .
منبع : فضايل و سيره ی چهارده معصوم در آثار علاّمه حسن زاده آملي

مطالب مشابه