مهارت سازگاری و زيباسازی زندگی

مهارت سازگاری و زيباسازی زندگی

خانم ها و آقايان بخوانند و عمل کنند.
خانم ها بخوانند:
1. اگر کارهاي روزمره منزل و مسئوليت نگهداري از فرزندان برايتان بسيار سنگين است، مي توانيد از يکي از نزديکان خود کمک بخواهيد.
2. در نظر داشته باشيد که نزديک ترين کس به شما همسرتان مي باشد که به دليل داشتن علاقه مشترک با شما مي تواند بهترين ياور شما باشد. (البته اگر همسرتان فرد مسئوليت پذير و لايقي باشد).
3. اگر مي خواهيد همسرتان به شما کمک کند بهتر است که در کمال صميميت و احترام از او خواهش کنيد و به او توضيح دهيد که چرا تنها به او اعتماد کرده ايد.
4. حال اگر همسرتان در صدد است به شما کمک کند از امر و نهي کردن به او جداً بپرهيزيد.
5. به ياد داشته باشيد که همسرتان در نگهداري از کودکان و کمک در امور منزل تازه کار است بنابر اين از او ايراد نگيريد و دايماً غر نزنيد.
6. کمک خواستن از همسرتان را به چند مورد خاص محدود کنيد و دامنه آن را توسعه ندهيد بطوري که کم کم تمام امور را در بر بگيرد.
7. فراموش نکنيد که از او قدرداني کنيد و قلباً نيز ارزش کمک هاي او را تصديق کنيد.
آقايان بخوانند:
1- فراموش نکنيد که نگهداري از فرزندان و انجام امور منزل مسئوليت مشترک شما و همسرتان مي باشد.
2- اگر همسرتان از شما کمک خواست، حتماً با رضايت کامل به او پاسخ مثبت بدهيد.
3- نياز همسرتان به ياري شما را نه به عنوان ضعف و بي لياقتي او، بلکه سنگين بودن مسئوليت هايش تفسير کنيد.
4- حال که تصميم گرفته ايد به او کمک کنيد سعي کنيد تا آن جا که امکان دارد کارها را مرتب و درست و بر اساس رهنمودهاي او انجام دهيد تا کار اضافي براي او توليد نشود.
5- کار خود را برتر از کار او محسوب نکنيد و با مقايسه شيوه انجام امور، او را به بي لياقتي محکوم نکنيد.
6- به او اطمينان دهيد که از کمک کردن به او لذت مي بريد.
7- به خاطر کمک هايي که به همسرتان مي کنيد به او منت نگذاريد.
خانم ها بخوانند:
تابستان فصل گردش و مسافرت است و بيشتر خانواده ها ترجيح مي دهند چند روزي را از خانه دور شوند تا براي بقيه فصل سال انرژي ذخيره نمايند. گاهي اين تفريح و مسافرت مشکلاتي بين همسران پديد مي آورد. براي پرهيز از تلخ کامي نکات زيرا را بخوانيد:
1. همسر شما به هيچ عنوان موظف نيست که حتماً شما را به مسافرت ببرد.
2. اگر همه دوستان و آشنايان شما قبلاً به مسافرت رفته اند و يا براي آن برنامه ريزي کرده اند بدين معني نيست که شما هم حتماً بايد چنين کاري بکنيد.
3. به جاي اين که با خشونت و تندي به همسرتان تکليف کنيد که حتماً شما را به مسافرت ببرد، سعي کنيد به نحوي از او بخواهيد در اين رابطه برنامه ريزي نمايد.
4. امکانات مالي همسرتان را در نظر داشته باشيد و سعي کنيد يک مسافرت ساده ورشکسته شدن شما براي روزهاي باقيمانده سال بشود.
5. تنها يک مسافرت طولاني نيست که مي تواند باعث تمدد اعصاب شما بشود. يک مسافرت کوتاه و کم خرج اما شاد مي تواند همين تأثير را داشته باشد.
6. سعي کنيد به همراه همسرتان به سفر برويد و او را تنها نگذاريد.
حتماً نکات زير را بخوانيد:
حتماً فکر مي کنيد پس از ساليان درازي که از ازدواج شما گذشته است ديگر رسيدگي به ظاهر و سر و وضع خودتان موردي ندارد و همسرتان ديگر به شما در حالت فعلي تان عادت کرده است پس بدانيد که اشتباه مي کنيد. نکات زير را بخوانيد:
1ـ خود را کاملاً غرق در رسيدگي به امور منزل و پرورش و تربيت فرزندان مي کنيد بطوري که خود را فراموش کنيد.
2ـ ظاهر آراسته و مرتب شما باعث آرامش افراد خانواده شده و آن ها را به نظم و تميزي عادت مي هد.
3ـ شکل و قيافه تميز شما باعث احيا و تجديد روحيه خودتان نيز مي شود.
4ـ همسرتان از داشتن زني پاکيزه، مدير و خوش ظاهر در منزل راضي بوده و از فشارهاي عصبي وي کاسته خواهد شد.
5ـ بدانيد که يکي از رمزهاي حفظ جذابيت زندگي مشترک در هر يک از همسران به رعايت نظافت و آراستگي ديگري بستگي دارد.
آقايان بخوانند:
1ـ در نظر داشته باشيد که تنوع در زندگي لازم است و بهترين شکل ايجاد تنوع در فصل تابستان مي تواند يک سفر باشد.
2ـ در ذهن خود از مسافرت، يک غول نسازيد که تمام درآمد حتي پس انداز شما را خواهد بلعيد.
3ـ براي همسرتان اين حق را قائل شويدکه از شما انتظار برنامه ريزي براي يک سفر دل انگيز را داشته باشد.
4ـ با همسرتان همفکري کرده و مقصدي را انتخاب کنيد که مسافرت به آن جا هيچ تحميل مالي و يا کاري را براي هيچ يک از شما در بر نداشته باشد.
5ـ شاد بودن خانواده و در کنار هم بودن مهم ترين کارکرد يک مسافرت دل پذير است.
امروزه مسائل اقتصادي چنان فشاري بر خانواده ها وارد مي کند که در بسياري از موارد نقش پدران در خانه به عنوان نان آور خانه تنزل مي کند و علايق و هويت آن ها فراموش مي شود.
والدين؛ توجه!
– اگر با فرزندان خود ارتباط صميمي و متقابل نداريد نکات زيرا را بخوانيد:
1ـ با فرزندانتان از علايق خود بگوييد و بگذاريد آن ها بفهمند که شما نيز مثل آنان علايق، خواسته ها و نيازهايي داريد.
2ـ از جواني و کودکي خود با آن ها حرف بزنيد تا آن ها احساس نکنند که شما همواره يک ماشين بوده ايد که صرفاً براي تأمين مخارج خانه دوندگي مي کرده ايد.
3ـ به آن ها نشان دهيد که حرف هاي آن ها را درک مي کنيد، موقعيت آن ها را مي فهميد و حاضريد در همه حال به آن ها کمک کنيد.
4ـ با همسر خود مهربان باشيد تا فرزندانتان نيز با شما مهربان باشند.
5ـ هرگز خشونت نکنيد و هيچ گاه نزنيد.
6ـ هرگز تصور نکنيد که حفظ و رعايت اصول آراستگي و خوب لباس پوشيدن و مرتب بودن سر و صورت تنها به زنان اختصاص دارد.
7ـ همان فکر که شما دلتان مي خواهد هميشه همسرتان را زيبا و آراسته ببينيد او هم همين تمايل را در خود دارد.
8ـ سخت کوشي و کارهاي سخت انجام دادن با رعايت نزاکت در لباس پوشيدن و آراسته بودن منافاتي ندارد.
9ـ حتي اگر نمي خواهيد پول زيادي خرج سر و وضع خود بکنيد با هماهنگ کردن رنگ لباس هايتان، رعايت نظافت آن ها و تميز نگه داشتن آن ها آراستگي خود را حفظ کنيد.
10ـ طوري به ظاهر خود برسيد که همسرتان گذشت ايام را در شما حس نکند و در عين حال اطرافيان از رسيدگي بيش از حد شما به لباس و ظاهرتان ناراحت نشوند.
چگونه در خريد خانه به تفاهم برسيم:
اختلاف نظر و سليقه ميان آقايان و خانم ها باعث شده است که در موارد متعددي زنان از همراه شدن با شوهران خود و مردان از همراه شدن با زنان خود هنگام خريد نه تنها به شدت واهمه داشته باشند بلکه اجتناب ورزند و در مواردي نيز که براي خريد با هم همراه هستند دچار مشکلاتي مي شوند.
در هر حال شما به عنوان يک زن يا يک مرد بايد قبل از همراه شدن براي خريد با همسرتان به چند نکته ظريف توجه کنيد و بدانيد که اگر مي خواهيد دچار دغدغه ها و اختلافات بعد از خريد نشويد، در عادت خود و عقايدتان حتماً تجديد نظر کنيد. توجه به نکات زير و ظرايفي که در اين خصوص آمده است به شما کمک خواهد کرد تا علاوه بر داشتن قضاوتي بهتر، يک زندگي آسوده تر نيز داشته باشيد.
خانم ها بخوانند:
اگر هميشه با همسر خود به خريد مي رويد به نکات زير توجه کنيد:
1ـ همسر شما پس از کار روزانه خسته است و نمي تواند براي هر چيز کوچکي مدت زيادي يه مسافت طولاني را طي کند. پس سعي کنيد از قبل دقيقاً براي خود مشخص کنيد که چه نوع کالايي مي خواهيد و محل خريد آن را نيز شناسايي کنيد.
2ـ از مخالفت هاي مکرر همسرتان با انتخاب هاي شما دل آزرده و عصباني نشويد. همسرتان همانند شما به مسائل نمي نگرد.
3ـ از مخالفت همسرتان با خريد کالاهاي لوکس و گران قيمت ناراحت نشويد. آقايان معمولاً تنها خريد کالاهايي را تأييد مي کنند و جزو ضروريات انکار ناپذير و اوليه زندگي است.
4ـ در انتخاب و خريد کالاها بي پروا عمل نکنيد و حساب جيب همسرتان را داشته باشيد. او از شما انتظار دارد به زحمات او احترام گذاشته و حاصل آن را بيهوده هدر ندهيد.
5ـ به هنگام خريد به نياز هاي واقعي خود فکر کنيد و از ذکر نام اطرافيان و آشنايان در برابر همسرتان به هنگام خريد خودداري کنيد. اين کار باعث خواهد شد که او فکر کند شما بدون توجه به وضعيت او به فکر رقابت با ديگران مي باشيد.
6ـ (پس از سال ها ازدواج) مطمئن باشيد که کلمات معناي آن چنان عميقي براي او ندارد. ممکن است همسرتان با دادن کادو و هديه به شما ابراز علاقه کند. توجه داشته باشيد که کادوهاي پي در پي و گران قيمت نشانه خلوص احساس همسرتان و صميمانه بودن رابطه شما نيست.
7ـ بيشتر مواقع همسرتان با رفتارهاي محبت آميز خود به شما اظهار علاقه مي کند. اين رفتارها مي تواند از کمک در کارهاي منزل تا خريدن ميوه اي که شما دوست داريد متغير باشد.
8ـ و مهم تر از همه نحوه رفتار او با شما در مقابل خانواده خودش مي باشد. محبت عميق و واقعي مانع از آن خواهد شد که او در مقابل خانواده خودش شما را ناديده گرفته و يا با شما به شکل توهين آميزي برخورد کند.
آقايان بخوانند:
اگر همسرتان را به هنگام خريد کردن همراهي مي کنيد به نکات زير توجه کنيد:
1ـ هميشه با اين تصور که همسرتان به فکر هدر دادن در آمد شماست و بدون توجه به نيازهاي واقعي خود خريد مي کند نجنگيد.
2ـ سعي کنيد مسائل را از زاويه ديد همسرتان نيز ببينيد و دليل خريدن يک کالاي خاص را از او سوال کنيد.
3ـ تنوع طلبي هاي اتفاقي همسرتان را تحمل کنيد و با او به تندي برخورد نکنيد.
4ـ به او توضيح بدهيد که توانايي مالي شما چه اندازه است تا او نيز مراعات شما را بکند.
5ـ به ياد داشته باشيد که همسرتان به فکر حفظ «آبروي» شما در نزد فاميل و آشنايان است پس اعتماد کنيد و با همه خريدهاي او مخالفت نکنيد.
آقايان بخوانند:
آيا هميشه فکر مي کنيد که فرزندان تان با مادرشان رابطه نزديک تري دارند و شما در حاشيه قرار گرفته ايد؟ براي بهبود رابطه خود با فرزندان تان، بخصوص نوجوانان، نکات زير را بخوانيد:
1ـ براي ارتقاي کيفيت خود با فرزندانتان اول شما پيشقدم شويد.
2ـ با تحمل و بدون اظهار نظر هاي متعدد به صحبت هاي فرزندانتان گوش کنيد تا اين اعتماد در آن ها ايجاد شودکه مي توانند بدون واهمه با شما درد دل کنند.
3ـ به خاطر کاري که براي آن ها انجام مي دهيد و مخارجي که متحمل مي شويد بر سر آن ها منت نگذاريد. اين کار حس همدردي و همکاري را در آن ها خواهد کشت.
4ـ دائماً از رفتار، نحوه سخن گفتن و روابط آن ها ايراد نگيريد. اين کار باعث خواهد شد آن ها مقابل شما به دفاع از خود بپردازند.
5ـ از مسائل کاري خود با آن ها صحبت کنيد تا آن ها با مشکلات شما آشنا شوند و قدر زحمت هاي شما را بدانند.
6ـ از خاطرات و دوران کودکي خود با آن ها حرف بزنيد، اما هرگز خود و يا ديگران را در مقام مقايسه آن ها قرار ندهيد و هرگز مستقيماً به نصيحت کردن آن ها از طريق تعريف خاطرات خود نپردازيد.
محسن تنه کار – با اندکي تلخيص از کتاب زندگي زناشويي فوق العاده

مطالب مشابه