تقسيم كار و هم ياری همسران

تقسيم كار و هم ياری همسران

احساس همياري، بالاتر و عميقتر از احساس مسئوليت بوده و جنبة عملي آن را تشکيل مي دهد و نوعي از خودگذشتگي محسوب مي گردد. همياري، فقط کمک کردن نيست، بلکه بيشتر علاقه و همفکري است، معنا و مفهوم همياري بر سه عامل استوار است:
1. درک شرايط طرف مقابل (همسر)
2. علاقه و توجه نشان دادن به همسر و مشکل او
3. با تمامي امکانات و توان خود به ياري او شتافتن
مفهوم همياري در شرايط ويژه، آنگاه بهتر درک مي شود که بدانيم بيشتر اختلافات در مواقعي بروز مي کند که شرايط زندگي از حالت عادي خارج مي شود و حالت ويژه و بحراني پيدا مي کند.
– توصيه هاي تربيتي به خانمها
1. هيچ خانمي آنقدر مشغله ندارد که نتواند به همسرش کمک کند (منظور کمک فکري نيز مي باشد). اگر فردي از صميم قلب مايل باشد که در کار به همسرش مساعدت کند، بايد کارهاي خانه را طوري تنظيم نمايد که به او وقت اضافي بدهد و احتياجات همسرش را نيز مرتفع سازد.
2. نوع همياري به شوهر، مي تواند مقدار و سطح کارهاي مؤثّر و مهم او را بالا ببرد و نيز امتياز و محسّنات خاصي به کار شوهر مي بخشد. زيرا منافع آنها وابسته به کار روزانه نيست، بلکه بستگي به يک عمر زندگي دارد.
3. بدون اطلاع و معلومات کافي از کار شوهر، کسي قادر به انجام کمک به او نيست. هر قدر خانمها در کار همسرشان بيشتر مطالعه و فکر کنند، براي کمک و مساعدت او مجهزتر خواهند بود. حتي اگر مرد به اين همياري زن نيازي نداشته باشد. همين قدر که زن به کار و احتياجات او آشنا باشد، با صميميت و تفاهم بيشتري با هم زندگي خواهند کرد.
4. بخش اعظم زندگي و علاقة مرد، صرف حرفه و شغلش مي شود. براي زن امتياز بزرگي است که به کاري علم و آشنايي داشته باشد که تمام ساعات بيداري همسرش را اشغال کرده است.
وقتي در مجلس ترحيم همسر علامه طباطبايي(ره)، صاحب تفسير قيم الميزان، آن عالم بزرگوار را خيلي ناراحت و متأثر مي بينند، از ايشان مي پرسند چرا شما بيش از حد براي فقدان همسرتان اندوهناکيد؟ ايشان مي فرمايد: «اگر زحمات و مساعدتهاي همسرم نبود، من توانايي نوشتن تفسير الميزان را پيدا نمي کردم.»
معروف است که کتاب «جنگ و صلح» اثر برجستة تولستوي که يکي از ده کتاب جاودان ادبيات جهان است، توسط همسر فداکار تولستوي بيش از دهها بار پاکنويس شد تا چنين اثري به جامعة بشري ارائه گشت.[1] – همياري با اضافه کاري شوهر
1. اگر همسرتان کار سنگين و اضافة زيادي انجام مي دهد، غذايي را به او بدهيد که با کارش سازگار باشد؛ مثلاً شبهايي که تا صبح مي خواهد بيدار باشد، هرگز خوراکهاي سنگين و ثقيل به او ندهيد، بلکه غذاهاي سبک و زود هضم و پر از ويتامين آماده کنيد.
2. به جاي آن که به کنجي بخزيد و از تنهايي زانوي غم در بغل بگيريد، براي خود سرگرمي هاي مفيد و تازه اي نظير مطالعة کتب سازنده و هنرهاي سالم، ترتيب بدهيد.
3. وضع کار و موقعيت همسر را به فرزندانتان توضيح دهيد، تا آنها با توجيه شدن نسبت به غيبت پدر، انتظارات خود را از او تعديل کنند.
4. در حضور بستگان و نزديکان و آشنايان، از همسرتان و کارش حمايت و پشتيباني کنيد تا آنها نيز بدانند که شما با علاقه و اعتماد به او، بر مشکلات زندگي غلبه خواهيد کرد.
5. همسرتان را مطمئن کنيد که کاملاً وضع او را درک مي کنيد و مي تواند روي همياري شما حساب کند.
6. در فرصت فراغتي که براي همسرتان در منزل فراهم مي شود، تلاش کنيد از آرامش مناسبي برخوردار باشد و بتواند با ذخيره کردن انرژي، مجدداً به انجام وظايفش بپردازد.
– توصيه هاي تربيتي به آقايان
«پيامبر اسلام(ص)، آن بزرگ مردي که پشت دو ابر قدرت زمانة خويش، يعني امپراتوري بيزانس روم و پادشاهي ساساني را به خاک رسانيد، با آن عظمتش در منزل کار مي کرد.» [2] 1. هرگز تصور نکنيد که کار بيرون از منزل باارزش و کار درون منزل بي ارزش است. ارزش کار را محيط آن تعيين نمي کند بلکه انگيزه هاي انساني و اخلاقي، تلاش و مجاهدت و نتيجة عملي آن است که بدان ارزش مي دهد. لذا هميشه به همسرتان تلقين کنيد که کار او برايتان فوق العاده باارزش و مهم است.
2. برخي از مردها بر اساس يک باور غلط، گمان مي کنند که کار کردن مرد در خانه، او را سبک مي کند. در حالي که اين امر بر نفوذ و محبوبيت او در دلها مي افزايد و رضاي خدا را در پي دارد. در حقيقت، شخصيت مرد است که خانواده را رهبري مي کند، نه پول و ثروتش.
3. اگر به دليل مشغلة زياد و مسئوليت سنگين، نمي توانيد عملاً به همسرتان همياري نماييد، حداقل، انگيزه و نيت خود را به اطّلاع او برسانيد تا از حمايت فکري شما احساس دلگرمي کند.
انگيزة همکاري و مشارکت، مهمتر از خود همکاري است. زيرا مقدمة هر عملي، انگيزه اي است که در پشت آن عمل نهفته است.
4. اگر فرصتي براي همياري با همسرتان نداريد، حتي المقدور با انجام امور شخصي و حفظ نظافت و تميزي محيط خانواده، زحمت او را کم کنيد و بر لطف و شادکامي زندگي بيفزاييد و اين در صورتي عملي است که بدانيد همسرتان انتظار چه رفتارهايي را از شما در محيط خانه دارد.
[1] . شادکامي، ديل کارنگي، ص189.
[2] . سيرة نبوي، شهيد مطهري
محمدرضا شرفي- خانواده متعادل، ص88

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید