10 تكنيك يادگيری

10 تكنيك يادگيری

1. قبل از يادگيري ابتدا هدف خود را کاملاً مشخص کنيد زيرا بزرگترين مانع يادگيري نداشتن هدفي مشخص، شفاف و قابل قبول است.
2. حتماً شما هم متوجه اين نکته شده ايد که چيزهايي را بهتر ياد مي گيريد که به آن ها علاقمند باشيد! علاقه ايجاد انگيزه مي کند و اين انگيزش يکي از قويترين محرک هاي يادگيري مؤثر است.
3. يکي از مؤثرترين روش ها براي آماده سازي ذهن جهت يادگيري مطلوب ايجاد يک ارتباط يا پيوند، ميان معاني مورد نظر است. تداعي معاني آگاهانه و کنترل شده موجب مي شود که حافظه ما به هنگام يادگيري و به ياد آوردن آموخته ها هوشيارانه عمل کند و به حضور آموخته ها در ذهن کمک نمايد.
4. براي افزايش يادگيري مي توانيد از روش تصويرسازي استفاده کنيد. متخصصان فن حافظه مي گويند: هر چه به تصوير در آيد به سادگي به خاطر سپرده مي شود.
5. ما تمايل داريم چيزهايي ساده، ملموس، روز مره و معمولي را فراموش کنيم. اما به ندرت چيزهاي منحصر به فرد، خشونت آميز، غير متعارف، مضحک و فوق العاده را از ياد مي بريم. شما با استفاده از قدرت تخيل خود مي توانيد مطالب کاملاً معمولي را به يک مطلب جالب و منحصر به فرد تبديل يا تشبيه کنيد و تا ابد آن را به ياد بسپاريد.
6. دربارة روش (خواندن مؤثر) چه مي دانيد؟ اولين قانون درباره خواندن مؤثر آنست که انديشه اصلي مطلب را استخراج کنيد و حول محور آن با ذهن کار نماييد.
7. علت فراموشکاري چيست؟ چرا آن چه را که فکر مي کنيم ياد گرفته ايم ناگهان فراموش مي کنيم؟ علت اصلي فراموشکاري عدم حضور ذهن کامل در لحظه يادگيري است. اگر ذهن ما در جاي ديگري باشد مسلماً آن چنان که ما مي خواهيم مطالب را در خود حفظ نخواهد کرد.
8. يک راه ساده براي يادگيري اين است که مطالب مورد نظر خود را به صورت سؤال در آوريد و در طول روز چندين بار آن را از خود بپرسيد. ايجاد سؤال اغلب مسائل را در ذهن ماندگار مي کند.
9. يک روش خوب و مؤثر براي يادگيري استفاده از ابزار هاي کمکي مانند کاغذ و قلم يا کارتهاي مروري و يا ضبط صوت و … است. اين ابزارها به تکرار مطالب و کاهش فراموشي کمک مي کند.
10. به عقيده ملاصدرا هر چه مشغله هاي فکري و تعلقات دنيايي و افکار حاشيه اي از ذهن آدمي دور شود، قدرت تمرکز و توانايي يادگيري مطالب خاص و ارزشمند بيشتر مي شود.
حسين خنيفر و مژده پورحسيني – مهارت هاي زندگي، ص455

مطالب مشابه