رموز تحصيل، کار و موفقيت

رموز تحصيل، کار و موفقيت

بر اساس تجربه و گزارش، افراد موفق برخي از قواعد تحصيل، کار و موفقيتشان به قرار زير است:
1. به گذر سريع زمان معتقد باشيد، گوش به زنگ و اميدوار باشيد، به ياد داشته باشيد که گذر زمان هم فرصت هاي جديدي را فراهم مي آورد و هم با گذشت زمان بسياري از مشکلات حل مي شود.
2. با ترس هاي خود روبرو شويد، آن ها را تحليل کنيد و تلاش کنيد آن ها را به کنترل خود در آوريد.
3. براي زندگي کردن فلسفه اي داشته باشيد و خود را با شرائط فردي، اجتماعي، مادي و معنوي زندگي هماهنگ کنيد.
4. در گرداب نگراني ها غوطه ور نشويد (دست و پا نزنيد). هر چه زودتر از افراد متخصص کمک بخواهيد. آن ها آماده نجات شما هستند.
5. ميان واقعيات و تخيلات خود تعادل برقرار کنيد. هم اهل رؤيا باشيد و هم اهل عمل، هم اهل آرزو باشيد و هم سازنده، هم تخيل قوي داشته باشيد و هم با واقعيتها روبرو شويد.
6. دوست نامناسب و غرق شدن در ماديات از پناهگاه هاي ناامن هستند، پس چشمان خود را باز کنيد تا به دام نيفتيد و به عبارت واضح تر خود را به دام نيندازيد.
7. اگر شرايط موجود با اهداف شما سازگار نيست، سعي کنيد تا شرايط کاري و تحصيلي را به سليقه خود عوض کنيد.
8. شيوه ناموفق قبلي را براي کار جديد دوباره نيازماييد.
9. اعتماد به نفس داشته باشيد، مطمئن باشيد که ضعيف نخواهيد شد.
10. معتدل باشيد، از افراط و تفريط بپرهيزيد.
11. اصول انجام کار و تحصيل را از راه هاي مختلف بايد بياموزيد.
12. هرگز مگذاريد که به شکست عادت کنيد.
13. براي خود سرگرمي و تفريح داشته باشيد. سرگرمي هايي که علاقه شما را به خود جلب مي کنند. به نظر ما ورزش و طبيعت از همه بهترند.
14. هم عاشق باشيد و هم عاقل. اميال دروني انسان اگر به خوبي هدايت شوند، مشعل ابديت را روشن مي کنند.
15. انسان بايد نيروي خود را بکار گيرد، نه اين که نيرو، او را بکار گيرد.
16. انسان بايد بر ساعات و روزهاي خود حاکم باشد، نه بنده لحظات.
17. بايد ياد بگيريم که هر کاري را به سرانجام برسانيم.
18. اگر مي خواهيم به چيزي دست يابيم بايد عميقا و با جديت تمام خواستار آن باشيم.
19. نظرات خود را با اهل فن در ميان بگذاريد، به آن ها اعتماد کنيد و در احساس و انديشه آن ها شريک شويد.
20. هر روز چيزي بياموزيد و مهارت و دانش خود را افزايش دهيد.
21. از زندگي يکنواخت بپرهيزيد.
22. به توان خود توجه داشته باشيد و به مقدار توان خود تلاش کنيد.
23. خدمات خود را به ديگران معرفي کنيد.
24. آن چه را آموخته ايد به ديگران هم انتقال دهيد.
25. در عين حالي که به امور جزيي هم توجه داريد، نگران آن ها نباشيد.
26. چارچوب تصميم هاي خود را به سرعت و در اولين فرصت روشن کنيد.
27. ورزش بويژه شنا و پياده روي را که از نيازهاي اساسي عضلات است به آن ها تقديم کنيد.
28. موفقيت را مهم تر از سرگرمي بدانيد.
29. به شخصيت خود اهميت دهيد.
30. به ياري خداوند متعال اميدوار باشيد.
– چند پيام مهم كاربردي:
ـ در هر چيز، جنبه روشن آن را ببين.
ـ از موفقيت ديگران همانقدر خوشحال باش که از موفقيت خودت خوشحال مي شوي.
ـ چنان قوي باش که هيچ عاملي آرامش فکر تو را بر هم نزند.
ـ آن قدر بزرگ باش که نگران نشوي، آن قدر نجيب و موقر باش که خشمگين نشوي.
ـ منظم باش، قدمهاي خود را يکي يکي بردار.
ـ اهل عمل باش، شغلت را بيشتر بشناس.
ـ اهل علم باش، مغز خود را بيش از جسم خود به کار گير.
ـ پشتکار داشته باش، مسير خود را از دست مده.
ـ در هر عملي که انجام مي دهي هرگز جلب رضايت خالق را فراموش مکن.
مركز مشاوره مؤسسه امام خميني- در آستانه موفقيت

مطالب مشابه