شاخص هاي نظامي که پيامبراکرم (ص) ساخت

شاخص هاي نظامي که پيامبراکرم (ص) ساخت

مقام معظم رهبری می فرمایند:
نظامي که پيامبراکرم (ص) ساخت، شاخص هاي گوناگوني دارد که در بين آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است.
شاخص اول، ايمان و معنويت است. انگيزه و موتور پيشبرنده ي حقيقي در نظام نبوي، ايماني است که از سرچشمه ي دل و فکر مردم مي جوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحيح به حرکت در مي آورد.
پس شاخص اول، دميدن و تقويت روح ايمان و معنويت و دادن اعتقاد و انديشه ي درست به افراد است، که پيغمبر اين را از مکه شروع کرد و در مدينه پرچمش را با قدرت بالا برد.
شاخص دوم، قسط و عدل است .اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقي به حقدار- بدون هيچ ملاحظه – است.
شاخص سوم علم و معرفت است. در نظام نبوي، پايه ي همه چيز، دانستن و شناختن و آگاهي و بيداري است؛ کسي را کورکورانه به سمتي حرکت نمي دهند؛ مردم را با آگاهي و معرفت و قدرت تشخيص، به نيروي فعال- نه نيروي منفعل – بدل مي کنند.
شاخص چهارم، صفا و اخوت است. در نظام نبوي، درگيريهاي برخاسته ي از انگيزه هاي خرافي، شخصي، سود طلبي و منفعت طلبي مبغوض است و با آن مبارزه مي شود؛ فضا، صميميت و اخوت و برادري و همدلي است.
شاخص پنجم، صلاح اخلاقي و رفتاري است. انسانها را تزکيه و از مفاسد و رذايل اخلاقي، پيراسته و پاک مي کند؛ انسان با اخلاق و مزکي مي سازد؛ «ويزکيهم و يعلمهم الکتاب والحکمه». تزکيه، يکي از آن پايه هاي اصلي است؛ يعني پيغمبر روي يکايک افراد کار تربيتي و انسان سازي مي کرد.
شاخص ششم، اقتدار و عزت است. جامعه و نظام نبوي، توسري خور، وابسته، دنباله رو و دست حاجت به سوي اين و آن درازکن نيست؛ عزيز و مقتدر و تصميم گير است؛ صلاح خود را که شناخت، براي تأمين آن تلاش مي کند و کار خود را پيش مي برد.
شاخص هفتم، کار و حرکت و پيشرفت دايمي است. توقف در نظام نبوي وجود ندارد؛ به طور مرتب، حرکت، کار و پيشرفت است. اتفاق نمي افتد که يک زمان بگويند: ديگر تمام شد؛ حالا بنشينيم استراحت کنيم! اين وجود ندارد.البته اين کار، کار لذت آور و شادي بخشي است، کار خستگي آور و کسل کننده و ملول کننده و به تعجب آورنده يي نيست؛ کاري است که به انسان نشاط و نيرو و شوق مي دهد.
منبع:شخصیت و سیره معصومین (ع) در نگاه مقام معظم رهبری

مطالب مشابه