خواندن نماز زيارت و شرك

خواندن نماز زيارت و شرك

آيت الله سيد علي بطحائي در كتاب «مناظرات في الحَرَمين الشّريفين» مي‎نويسد:
در مدينه به مركز تجمع هيئت آمرين به معروف براي انجام كاري رفتم.
رئيس هيئت مذكور چون مرا در لباس اهل علم ديد پرسيد:
ـ شما شيعيان براي چه كنار قبر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نماز زيارت مي‎خوانيد با اينكه همة ما قبول داريم نماز خواندن براي غير خدا شرك است؟
ـ ما براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا ائمة خود نماز نمي‎خوانيم. بلكه نماز را براي خدا بجا مي‎آوريم و ثواب آن را مثلاً به روح رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ نثار مي‎كنيم.
ـ نماز خواندن در كنار قبرها شرك است.
ـ اگر نماز خواندن در كنار قبرها شرك است، بنابراين بايد گفت نماز در كنار كعبه نيز شرك است. زيرا طبق نقل شيعه و سني در «حِجْر اسماعيل» قبر هاجر و اسماعيل ـ عليه السلام ـ و تعداد ديگري از پيامبران قرار دارد. ولي هيچ يك از علماي مذاهب شما (حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي) نگفته‎اند كه نماز در كنار قبور شرك است.
ـ پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از نماز خواندن در كنار قبرها نهي كرده است.
ـ اين سخن، نسبت دروغ به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است، اگر واقعاً رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از نماز در كنار قبرها نهي كرده بود، پس چرا هر روز ميليونها نفر از حاجيان و زائران با آن حضرت مخالفت مي‎كنند و در مسجد نبوي و در كنار قبر عمر و ابوبكر نماز مي‎خوانند؟ وانگهي رواياتي در كتب خود شما نقل شده كه نماز خواندن رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اصحاب آن حضرت را در كنار قبور تأييد مي‎كند.
در كتاب «صحيح بجاري» نقل شده كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در بقيع، در روز عيد قربان، دو ركعت نماز خواند و پس از نماز فرمود: «نخستين مناسك، در اين روز، آن است كه نماز مي‎خوانيم و سپس مراجعت مي‎كنيم و قرباني مي‎كنيم، كسي كه چنين كند با سنت ما موافقت كرده است.»اين روايت، صراحتاً بيان مي‎كند كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در كنار قبرها نماز مي‎خواند و آن را جايز مي‎داند ولي شما كه خود را تابع سنت آن حضرت مي‎دانيد، از اين عمل، منع مي‎كنيد!!
رئيس هيئت آمرين به معروف، دم فرو بست و ديگر در اين مورد سخني نگفت.
آيت الله بطحائي با رئيس آمرين به معروف مدينه

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید