ويژگي ها و اوصاف حضرت مهدي (عج)

ويژگي ها و اوصاف حضرت مهدي (عج)

راجع به حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ و اوصاف آن بزرگوار بايد بدانيم كه شناختن مشخصات آن حضرت از دو جهت اهميت بخصوص دارد: يكي از نظر تكليف زيرا شناختن امام شرعاً و عقلاً واجب است و به حكم حديث معروف:
«مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَيْتَةَ الْجاهِلِيِّةِ»
هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، مرده است (همانند) مردن جاهليت.
و ديگر از جهت شناختن دروغ و باطل بودن دعاوي كساني كه به دروغ ادعاي مهدويت كرده يا بنمايند، زيرا با ملاحظه‌ اين مشخصات، كذب و بطلان دعواي اين افراد روشن و واضح مي‌شود چون فاقد اين صفات و خصائص بوده‌اند.
صفات و مشخصات حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ كه در احاديث و روايات ذكر شده مشخصاتي است كه هر كس آن مشخصات را در نظر بگيرد هرگز آن حضرت را با افراد ديگر اشتباه نخواهد كرد و اگر ديده مي‌شود پاره‌اي فريب خورده و دعواي مهدويت را از شياداني پذيرفته‌اند، به دليل غفلت يا بي‌اطلاعي از اين مشخصات و خصائص بوده، و يا آنكه بعضي مشخصات را كه تمام مشخص نبوده و وصف عام آن حضرت و ديگران بوده، تمام مشخص شمرده و صاحبان وصف عام را با صاحب وصف خاص اشتباه كرده‌اند. بسياري هم دانسته و عمداً اين دعاوي را براي يك سلسله اغراض مادي و سياسي و حبّ جاه و رياست،‌به ظاهر پذيرفته و ترويج مي‌نمايند.
وگرنه خصوصيات و اوصافي كه براي آن حضرت بيان شده مشخصاتي است كه جز بر آن شخص خاص و موصوف به آن صفات خاص (يعني امام دوازدهم، يگانه فرزند امام حسن عسكري ـ عليهم السّلام ـ ) بر احدي از كساني كه ادعاي مهدويت كرده‌اند قابل انطباق نيست و بطلان دعاوي آنها با توجه به اين نشانيها و علامات مانند آفتاب آشكار و هويدا است.
علماء و دانشمندان متتبع و محيط به احاديث كه وثاقت آنان مورد تأييد علم رجال و تراجم است، در كتابهاي معتبر و مستند به نحو كافي و وافي اين مشخصات را تعيين و توضيح داده‌اند كه چون نقل آن احاديث در اينجا امكان پذير نيست لذا ما فقط بر طبق احصاي ناقص خودمان در كتاب (منتخب الاثر) قسمتي از اين مشخصات را با ذكر عدد احاديثي كه بر هر يك از آنها دلالت دارد به عرض خوانندگان ارجمند مي‌رسانيم.
1ـ مهدي ـ عليه السّلام ـ از خاندان و ذريه پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. «طبق 389 حديث.»
2ـ همنام و هم كينه پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و شبيه‌ترين مردم به آن حضرت است. «طبق 48 حديث.»
3ـ در صفت شمائل و قيافه‌ آن حضرت. «طبق 21 حديث.»
4ـ از فرزندان امير المؤمنين ـ عليهم السّلام ـ است. «طبق 214 حديث.»
5ـ از فرزندان حضرت فاطمه زهرا ـ عليها السّلام ـ است. «طبق 192 حديث.»
6ـ از فرزندان حسن و حسين ـ عليهما السّلام ـ است «طبق 107 حديث.»[1] 7ـ از فرزندان حسين ـ عليه السّلام ـ است «طبق 185 حديث».
8ـ نهمين از فرزندان حسين ـ عليه السّلام ـ است «طبق 148 حديث».
9ـ از فرزندان زين العابدين ـ عليه السّلام ـ است «طبق 185 حديث».
10ـ هفتمين از فرزندان حضرت باقر ـ عليه السّلام ـ است «طبق 103 حديث».
11ـ ششمين از فرزندان حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ است «طبق 99 حديث».
12ـ پنجمين از فرزندان موسي بن جعفر ـ عليهما السّلام ـ است «طبق 98 حديث».
13ـ چهارمين از فرزندان حضرت رضا ـ عليه السّلام ـ است «طبق 95 حديث».
14ـ سومين از فرزندان امام محمد تقي ـ عليه السّلام ـ است «طبق 60 حديث».
15ـ جانشين جانشين امام علي نقي و پسر امام حسن عسكري ـ عليهما السّلام ـ است «طبق 146 حديث».
16ـ اسم پدرش حسن ـ عليه السّلام ـ است «طبق 147 حديث».
17ـ مادرش سيده‌ كنيزان و بهترين ايشان است «طبق 9 حديث».
18ـ دوازدهمين امام و خاتم ائمه است «طبق 136 حديث».
19ـ داراي دو غيبت است (صغري و كبري) «طبق 10 حديث».
20ـ غيبتش از بس طولاني خواهد شد كه مردم ضعيف الايمان و كم معرفت، گرفتار شك و ترديد مي‌شوند «طبق 91 حديث».
21ـ بسيار طويل العمر است «طبق 318 حديث».
22ـ زمين را پر از عدل و داد كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد «طبق 123 حديث».
23ـ مرور روزگار او را پير نسازد و به سيماي جوانان باشد «طبق 8 حديث».
24ـ ولادتش پنهان باشد «طبق 14 حديث».
25ـ دشمنان خدا را مي‌كشد و زمين را از شرك و ظلم و ستم و حكومت ديكتاتوران پاك و به تأويل جهاد كند «طبق 14 حديث».
26ـ دين خدا را آشكار و اسلام را در تمام روي زمين گسترش دهد و فرمانرواي روي زمين گردد و زمين را خدا به او زنده سازد «طبق 47 حديث».
27ـ مردم را به هدايت و قرآن و سنت برگرداند «طبق 15 حديث».
28ـ داراي سنت‌هايي از انبياء است كه از آن جمله غيبت است «طبق 23 حديث».
29ـ با شمشير قيام كند «طبق احاديث بسيار».
30ـ روش او روش پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ باشد «طبق 30 حديث».
31ـ ظاهر نشود مگر بعد از آنكه مردم در امتحانات و آزمايش‌هاي سخت واقع شوند «طق 24 حديث».
32ـ عيسي نازل شود و در نماز به آن حضرت اقتدا نمايد «طبق 25 حديث».
33ـ پيش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور، زنا، ربا، ميگساري، قمار، رشوه، ترك امر به معروف و نهي از منكر و معاصي ديگر رايج شود، زنان مكشفه و در كارهاي مردان شركت كنند، طلاق بسيار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهاي مطرب علني گردد. «طبق 37 حديث».
34ـ هنگام ظهورش منادي آسماني به نام او و نام پدرش ندا كند كه همه آن را بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام كند «طبق 27 حديث».
35ـ پيش از ظهورش نرخها بالا رود و بيماريها زياد شود و قحطي ظاهر و جنگهاي بزرگ بر پا شود و خلق بسيار از ميان بروند «طبق 23 حديث».
36ـ پيش از ظهورش (نفس زكيّه) و (يماني) كشته شوند و در (بيدا) (كه مكاني بين مكه و مدينه است) خسفي واقع شود و دجّال و سفياني خروج كنند و صاحب الزمان ـ عليه السّلام ـ آنها را بكشد. «طبق احاديث باب 6 و 7 از فصل 6 و باب 9 و 10 از فصل 7».
37ـ بركات آسمان و زمين بعد از ظهورش ظاهر شود و زمين معمور آباد گردد و غير خدا پرستش نشود و كارها آسان و خردها تكامل يابد «طبق احاديث باب 2 و 3 و 4 و 11 و 12 از فصل 7».
38ـ سيصد و سيزده نفر اصحاب او در يك ساعت به محضرش حاضر شوند «طبق 25 حديث».
39ـ ولادت و مشروح تفصيلات و تاريخ آن و بعضي از احوال مادر جليله آن حضرت «طبق 214 حديث».
40ـ شرح بعضي از معجزات او در زامن حيات پدر بزرگوارش و در غيبت صغري و غيبت كبري و نام جمع كثيري از كساني كه مشرف به نعمت ديدار و لقاي آن حجت خدا شده‌اند «طبق باب 2 و 3 از فصل 3 و باب 1 و 2 از فصل 4 و باب 1 و 2 از فصل 5».
بيش از اين و به تفصيل هر كس خواسته باشد، از اوصاف حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ اطلاع حاصل نمايد مي‌تواند به كتاب منتخب الاثر نگارنده و يا كتاب‌هاي مبسوط و مفصل و جامع محدثين بزرگ مانند صدوق، نعماني، شيخ طوسي و مجلسي ـ رضوان الله عليهم اجمعين ـ رجوع نمايد.
[1] . اينكه آن جناب از فرزندان حسن و حسين ـ عليهما السّلام ـ است براي اين است كه مادر مُكرّمه‌ي آن حضرت امام محمد باقر، فاطمه بنت امام حسن مجتبي ـ عليه السّلام ـ است، پس حضرت باقر و امامان بعد از ايشان تا حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ همه از نسل حسن و حسين ـ عليهما السّلام ـ مي‌باشند.
آيت الله صافي گلپايگاني ـ امامت و مهدويت، ج3، ص64

مطالب مشابه