سخت جان کندن

سخت جان کندن

پیامبر(ص) به علی علیه السلام فرمود: عزرائیل وقتیکه برای قبض روح کافر می آید، روح او را با آهنی گداخته به آتش که بریان کننده است از بدنش ‍ بیرون می آورد، و دوزخ (در این هنگام صیحه می کشد). علی علیه السلام عرض کرد: آیا این گونه جان کندن سخت ، برای شخصی از امت تو (مسلمان) نیز ممکن است صورت گیرد؟ پیامبر(ص) فرمود: آری جان دادن سه نفر از امت من ، این گونه است : 1- حاکم ظالم 2- کسی که از روی ظلم ، مال یتیم را بخورد 3- کسی که گواهی ناحق بدهد (که از آن به شهاده الزور تعبیر می شود).
داستانها و پندها, ج6/ مصطفی زمانی وجدانی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید