مرگ مؤمن و كافر

مرگ مؤمن و كافر

امام موسي بن جعفر عليه السلام به بالين يكي از دوستانش آمد كه در حال جان كندن بود، و حالش به گونه اي بود كه به سؤ ال هيچكس پاسخ نمي داد. حاضران خطاب به امام هفتم كرده و عرض كردند: اي پسر رسولخدا(ص ) دوست داريم حقيقت مرگ را شرح دهي و بفرمائي كه اين بيمار ما اكنون در چه حاليست ؟ امام فرمود: مرگ براي مؤمن ، وسيله تصفيه و پاكسازي است ، مؤمنان را از گناه مي شويد، براي آنان آخرين ناراحتي است ، و كفاره آخرين گناهانشان است ، در حالي كه كافران ، هنگام مرگ از حسناتشان جدا مي شوند، و آخرين لذت خود را در دنيا مي چشند (كه پاداش كار خوب آنها كه احيانا انجام داده اند مي باشد). و اما اين شخص بيمار كه در حال جان كندن است ، به كلي از گناهانش پاك شد و تصفيه گرديد آنگونه كه لباس چركين را در آورده و لباس پاك مي پوشد، او هم اكنون شايستگي آنرا دارد كه در سراي هميشگي آخرت ، با ما اهلبيت ، محشور شود.
داستانها و پندها, ج6/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه