آفتاب پشت ابر

آفتاب پشت ابر

نویسنده:کاظم مقدم
آورده اند که چون این آیت : یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم . فرود آمد، جابر گفت : یا رسول الله ! اولوالامر کیستند که حق تعالی طاعت ایشان را با طاعت خود و طاعت تو مقرون کرده است ؟ گفت : یا جابر! هم خلفانی و ائمه المسلمین بعدی ، اولهم علی بن ابی طالب . ایشان خلیفتان من اند و امامان مسلمانان اند بعد از من . اول ایشان علی بن ابی طالب علیه السلام است ، آنگه حسن و حسین علیه السلام ، آنگه علی بن الحسین ، آنگه محمد بن علی علیه السلام که در تورات معروف است به باقر، و تو او را دریابی یا جابر! و چون وی را بینی سلام منش برسان . بعد از آن یک یک را نام برد تا به حجه القائم علیه السلام رسید. گفت : مردی بود که نامش نام من بود و که نیتش ، کنیت من بود. حق تعالی به دست وی مشارق و مغارب زمین را بگشاید. او را غیبی بود که به آن غیبت بر امامت او ثابت نماند مگر مؤمنی که حق تعالی دل او را با ایمان امتحان کرده بود. جابر گفت : گفتم : یا رسول الله ! شیعت او را به انتفاع باشد؟ گفت : باشد، همچون انتفاع مردمان به آفتاب ، اگر چه ابری در پیش او آید. چون ظاهر شود جهان را پر عدل و داد کند بعد از آنکه پر جور و ظلم شده باشد. شعر:
متی تطلع الشمس المنیره للهدی
فتترک عرنین الظلاله اجدعا
یروح به الدین الحنیفی غالبا
و یصبح خد الظلم بالعدل اضرعا
جابر گفت : حق تعالی مرا عمر داد تا امام محمد باقر علیه السلام را دریافتم . روزی پیش امام زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام نشسته بودم . پسرش محمد باقر علیه السلام از حجره زنان بیرون آمد. او کودک بود. چون او را بدیدم گوشت و پوست من بلرزید. گفتم : ای کودک ! روی فرا کن ، روی فرا من کرد. گفتم : پشت بر من گردان ، پشت بر من گرداند. گفتم : شمایل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد، به خدای کعبه . گفتم : باقری ؟ گفت : ای جابر! برسان پیغام جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم . گفتم : مولای من ، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا بشارت داد که تو را دریابم . گفت : چون وی را دریابی ، سلام منش برسان . یابن رسول الله ! جدت رسول خدا تو را سلام می رساند. گفت : علی جدی رسول الله ما دامت السموات و الارض و علیک یا جابر! بما بلغت ، السلام. جابر گفت : من پیش وی آمد و شد می کردم و از وی مسئله می پرسیدم . روزی از من مسئله (ای) پرسید. گفتم : به خدای که من در نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نروم که گفته است : ایشان که از شما عالمتر باشند، از ایشان بیاموزید و ایشان را میاموزید. امام محمد باقر علیه السلام گفت که راست گفت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، و لقد اءوتیت الحکم صبیا ، یعنی : مرا در کودکی علم و حکمت داده اند؛ کل ذلک بفضل الله علینا و برکاته.
منبع: داستان عارفان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید