جوانمردي و سخاوت علي (ع)

جوانمردي و سخاوت علي (ع)

زبيربن عوام پسر عمه پيامبر (ص) بود، مدّتي پس از مرگ او، يكي از فرزندان او به حضور علي (ع) آمد و گفت : در دفتر حساب پدرم ديدم كه پدرم از پدر تو (ابوطالب) چند هزار درهم طلبكار بوده است . علي (ع) فرمود: پدرت راستگو بود، آن مبلغ را دستور دادم به تو بدهند (و طبق دستور به او دادند). پس از مدتي فرزند زبير به حضور علي (ع) آمد وعرض كرد: در حساب ، اشتباه كرده ام ، بلكه موضوع به عكس بوده و پدر شما آن مبلغ را از پدر من طلب داشته است . علي (ع) فرمود: بدهكاري پدرت را بخشيدم وآنچه را تو بابت طلب پدرت از من گرفتي ، آن را نيز به تو بخشيدم .
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید