اهتمام به نمازاول وقت

اهتمام به نمازاول وقت

هنگامي كه علي -عليه السّلام- در جنگ صفّين سرگرم نبرد بود، در ميان هر دو صف كارزار، مراقب حركت و وضعيّت خورشيد بود (تا ببيند چه وقت به وسط آسمان مي رسد تا نماز ظهر را بخواند). ابن عبّاس عرض كرد: يا اميرالمؤ منين ، اين چه كاري است كه مي كنيد ؟ حضرت فرمود: منتظر زوال هستم تا نماز بخوانيم . ابن عبّاس گفت : آيا حالا وقت نماز است با وجود اينكه سرگرم پيكار هستيم ؟ علي (ع ) فرمود: جنگ ما با ايشان بر سر چيست ؟ تنها به خاطر نماز است كه با آنها نبرد مي كنيم.
چهل داستان درباره نماز و نمازگزاران – يدالله بهتاش

مطالب مشابه