اهتمام به نمازاول وقت

اهتمام به نمازاول وقت

هنگامی که علی -علیه السّلام- در جنگ صفّین سرگرم نبرد بود، در میان هر دو صف کارزار، مراقب حرکت و وضعیّت خورشید بود (تا ببیند چه وقت به وسط آسمان می رسد تا نماز ظهر را بخواند). ابن عبّاس عرض کرد: یا امیرالمؤ منین ، این چه کاری است که می کنید ؟ حضرت فرمود: منتظر زوال هستم تا نماز بخوانیم . ابن عبّاس گفت : آیا حالا وقت نماز است با وجود اینکه سرگرم پیکار هستیم ؟ علی (ع ) فرمود: جنگ ما با ایشان بر سر چیست ؟ تنها به خاطر نماز است که با آنها نبرد می کنیم.
چهل داستان درباره نماز و نمازگزاران – یدالله بهتاش

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید