پيش بينی يهودی

پيش بينی يهودی

هنگامي كه پيامبر (ص) ديده به جهان گشود، يكي از يهوديان آگاه ، در مكه نزد، بزرگان قريش (كه از سران مكه بودند) آمد، و با تعجب گفت : آيا امشب ، در ميان شما كودكي به دنيا آمده است ؟ پاسخ دادند: نه . يهودي گفت : پس او در فلسطين به دنيا آمده كه نامش احمد است و از نشانه هاي او اينكه خالي به رنگ ابريشم خاكستري ، در بين شانه هايش قرار دارد. قريشيان متفرق شدند و به جستجو پرداختند. دريافتند كودكي در خانه عبدالله بن عبدالمطلب به دنيا آمده است ، جريان را به دانشمند يهودي گفتند، يهودي خود را به آن كودك رسانيد، كودك را از مادرش آمنه گرفت ، سپس بين شانه اش را ديد، ناگاه بي هوش شد. هنگامي كه به هوش آمد، حاضران از يهودي پرسيدند: چرا حالت دگرگون شد؟ او در پاسخ گفت : مقام نبوت تا روز قيامت از بني اسرائيل بيرون رفت ، سوگند به خدا، اين كودك همان پيامبر (ص) است كه بني اسرائيل را به هلاكت مي رساند. قريشيان از اين مژده شادمان شدند.
يهودي به آنها گفت : سوگند به خدا، اين نوزاد، آنچنان به شما عظمت و آبرو مي بخشد، كه عظمت شما در همه جاي دنيا، به زبان مردم مي افتد. ابوسفيان كه در آنجا بود، گفت : او به طائفه مضر ( كه خودش از آن طايفه بود) عظمت مي بخشد
داستان هاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید