راه کسب رضایت امام زمان

راه کسب رضایت امام زمان

شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن، هدی للناس وبینات من الهدی و الفرقان

خود این آیه کفایت می کند برای کسی که بفهمد چه ماهی است. در یک آیه خدا عظمت این ماه را بیان کرده. به این جهت، این ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. آن هم چه قرآنی؟ بیّنات من الهدی و الفرقان. در یک آیه دو عنوان است: هم قرآن، هم فرقان. کلمه فرقان شرح مفصلی دارد، کلمه قرآن هم شرح مبسوطی. قرآن چیست؟ فرقان چیست؟ عمر گذشت و ما به حقائق این دین نرسیدیم.

اولا: زمان ، ظرف است، خود زمان وآنچه در زمان واقع می شود. این دو باید ملاحظه بشود. در ماه رمضان این خصوصیت است که اولا خود زمان، استثنائی است.

قرآن عهد خداست، کاری کن که هیچ روزی بر تو نگذرد مگر این که عهد خدا را بخوانی حداقل پنجاه آیه، اگر سعادت پیدا کنی بیشتر چه بهتر. فاقرؤا ما تیسر من القرآن.

رسول خدا در روایتی که اهمیتش به این است که خود آن حضرت خطبه خواند، در جمعه آخر شعبان. فرمود: قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره. ماه خدا به سوی شما اقبال کرده. عنوان شهر الله است ماهی که طرف اضافه اش اسم الله است. درک عظمت این ماه از عقل بشرِ عادی بالاتر است. آن وقت مهم این است که همه این عظمت ، تمام این جلال که پیغمبر فرمود: ایامش افضل ایام است، شبهایش افضل شبهاست، ساعاتش افضل ساعات است، همه این عظمت در اثر یک مطلب است و آن مطلب این است :

إنّا انزلناه فی لیله القدر وما ادراک ما لیله القدر لیله القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر

همه این عظمت ، در اثر این است که در این ماه، یک شب است و آن، شب تقدیر است. آن شب، همه اعمال… اعمال ، ارزاق مقدّر می شود و تمام آن تقدیرات بر ولیّ أمر نازل می شود و همه آن صحائف به امضاء صاحب الزمان مزیّن می شود. عظمت این ماه در اثر آن شب است، عظمت آن شب هم در اثر نزول قرآن است.

جوهره همه مطالب در این چند کلمه است:

اولاقرآن را باید شناخت. قرآن چیست؟ تجلی خداست. این است که عقل مبهوت است. تجلی کبریاء الهی در سرتاسر این کتاب است. هر آیه ای خزینه ای است. این خزینه، هفت بطن دارد، در هر بطنی چه خبر است؟ عباراتش برای عوام، اشاراتش برای علما، لطائفش برای أولیا، حقائقش برای انبیا.

قدر این زندگی را بدانید. از امروز به این مطالب عمل کنید. این روایتی است که کلینی ، شیخ المحدثین در کافی و صدوق رئیس المحدثین در ثواب الأعمال، این دو رکن نقل می کنند، آن هم از کی؟ از کسی که لسان الله ناطق است. خلاصه بیان را می گویم:

اگر کسی از جوانی ، از دوران شباب قرآن بخواند و آن قرآن با گوشت و خون او ممزوج بشود این جوان وقتی از دنیا برود حشرش مع السفره الکرام البرره است، یعنی محشر او با ابراهیم خلیل الرحمان است، حشر او با موسی بن عمران است، حشر او با عیسی بن مریم است. اگر زن است، مخلوط بشود این روح با قرآن، حشر او با مریم بنت عمران است، با صدیقه کبرى دختر پیغمبر آخرالزمان است. بعد که در قیامت سر از خاک برمی دارد… اگر تا حالا غفلت کردید از حالا فرصت را غنیمت بشمرید. در هر سنی که هستید شروع کنید به ترتیبی که الآن گفته می شود…

مطلب به قدری مهم است که رسول خدا… خوب دقت کنید… فرمود: اگر کسی در ماه رمضان یک آیه قرآن بخواند، ثواب یک ختم قرآن دارد. یعنی چه ؟ یعنی در این ماه اگر بگویی یس فقط، الم، در دفتر عملت ثواب یک ختم قرآن می نویسند آن وقت یک ختم قرآن چی دارد؟ عقل مبهوت است.

هر ختم قرآنی ، دو مطلب تمام است یکی برائت یعنی برات آزادی از آتش جهنم، یکی دعای مستجاب. ماه رمضان این جور منقلب می کند. آن وقت نتیجه اش این است: یک آدم در ماه رمضان یک ختم قرآن می خواند آن ختم می شود شش هزار و سی و خرده ای قرآن. یک ختم قرآن در این ماه این جور است. منتها کاری کنید که این برنامه ترک نشود.

چون این بیان رئیس مذهب است آن هم از زبان امیرالمؤمنین آن هم وصیت به فرزندش محمد حنفیه، فرمود: قرآن عهد خداست، کاری کن که هیچ روزی بر تو نگذرد مگر این که عهد خدا را بخوانی حداقل پنجاه آیه، اگر سعادت پیدا کنی بیشتر چه بهتر. فاقرؤا ما تیسر من القرآن.آن وقت این قرآن چه می کند، اثرش چیست اگر این روش عملی بشود؟مرد و زن از امروز تصمیم بگیرید هر ماه یک ختم قرآن بخوانید. آن وقت اثر چیست؟

اثر این است: روز قیامت که می شود خدا دو حلّه به قامت این شخص می پوشاند، تاج کرامت بر سرش می گذارد، خلد را به یک دستش می دهد، امر را به یک دستش می دهد، بعد به او می گویند: برو به بهشت یک آیه بخوان ، یک درجه بالا برو. آن وقت نتیجه اش این است که همه مقامات بهشت تنظیم شده به عدد آیات قرآن. اگر این برنامه را عمل کنید، ممکن نیست در بهشت به آخر درجه نرسید. این مطلب اول.

از این تاریخ که شروع کردید به ختم قرآن در هر ماه نیتتان این باشد که من این ختم را می خوانم فقط برای امام زمان اگر این کار را بکنی اثرش چیست؟ این است که از امام زمان جدا نخواهد شد. منتها کیست که قدر این نعمتها را بداند

حالا عمده این است. فقاهت در دین این است که آن ظرائف مطالب دینی فهمیده بشود، این حقائق در اخبار، منتشر است، مجموعه اش این است. حالا این قرآنی که این چنین است، اگر این جور که می گویم بخوانید همین قرآن منقلب می شود به جوری که عقل مبهوت است. آن چیست؟

آن این است که از این تاریخ که شروع کردید به ختم قرآن در هر ماه نیتتان این باشد که من این ختم را می خوانم فقط برای امام زمان. اگر این کار را بکنی اثرش چیست؟ اثرش این است که طبق حدیث تمامی که همه مشایخ مثل شیخ مفید ، مثل کلینی ، مثل سید بن طاووس نقل کرده اند جزای آن کسی که این کار را بکند یعنی ختم کند قرآن را برای امام زمان، کارش این باشد ، این است که از امام زمان جدا نخواهد شد. منتها کیست که قدر این نعمتها را بداند. حالا. عمر گذشت تا حالا نفهمیدیم از حالا بفهمیم.
شروع کنید ختم قرآن برای او. اثرش را کى می فهمید؟ اثرش را آنجا می فهمی… اگر یک دوره سال هر ماه یک ختم قرآن برای امام زمان کردی شب قدر که دفتر عملت را نزد او می برند وقتی نگاه کرد دید که تو یکسال، هر ماه، برای او یک ختم قرآن کردی آیا آن سلیمانٍ عالم وجود که تمام آنچه ۱۲۴ هزار پیغمبر از مناقب داشتند همه در وجود اوست، آیا او با تو جوان چه خواهد کرد؟ اینهاست که از دست ما رفته. این گوهرهاست که عمر گذشته است و ما نفهمیدیم. . قرآن آن هم قرآن فقط به این قصد و به این نیت، هدیه به امام عصر قطب دائره امکان، آن کسی که بیمنه رزق الوراء و بوجوده ثبتت الأرض والسماء .

برگرفته از سخنرانی حضرت آیتاله العمی وحید خراسانی

تنظیم حسن رضایی

مطالب مشابه