فدک و میراث عایشه

فدک و میراث عایشه

امیر المؤ منین علیه السلام به فاطمه علیها السلام فرمود: برو و میراث پدرت (فدک) را بگیر. فاطمه علیها السلام نزد ابوبکر آمد و گفت : میراث پدرم رسول خدا را که به من تعلق دارد بده . ابوبکر گفت : پیامبران ارث نمی گذارند. فاطمه علیها السلام فرمود: آیا سیلمان برای داود ارث نگذارد؟
ابوبکر که در برابر منطق محکم فاطمه علیها السلام عاجز ماند غضبناک شد و دوباره گفت : پیامبران ارث نمی گذارند. فاطمه علیها السلام فرمود: آیا زکریا (در قرآن) نگفت : فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب(فرزندی به من عطا فرما تا از من و آل یعقوب ارث برد). ابوبکر که دوباره با دلیل محکم فاطمه علیها السلام روبرو شد بدون هیچ منطقی حرف خود را تکرار کرد و گفت : پیامبران ارث نمی گذارند. فاطمه علیها السلام فرمود: آیا در قرآن نیامده است یوصیکم اللّه فی اولادکم للذکر مثل حظ الا نثیین(خداوند درباره فرزندانتان سفارش کرده است که پسر به اندازه دو دختر ارث می برد). ابوبکر دوباره حرف خود را تکرار کرد که پیامبران ارث نمی گذارند! این سخن که پیامبران ارث نمی گذارند را عایشه و حفصه همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آن حضرت نسبت داده اند. اتفاقا وقتی عثمان به خلافت رسید عایشه به او گفت : میراث مرا از رسول خدا بده . عثمان به او گفت : تو نگفتی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود ما پیامبران چیزی به ارث نمی گذاریم و حق فاطمه را ضایع کردی ؟ من هم چیزی به تو نخواهم داد.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید