توجه به خدا

توجه به خدا

امام حسن عليه السلام وقتي وضو مي گرفت اعضاي بدنش مي لرزيد و رنگش زرد مي شد. گفته شد چرا به هنگام وضو اعضاي بدن شما مي لرزد و رنگ چهره شما زرد مي شود؟ حضرت فرمود: حق است بر هر كسي كه در برابر پروردگار مي ايستد رنگش زرد شود و اعضايش به لرزه در آيد. و هر گاه به درب مسجد مي رسيد سر خود را بالا مي كرد و مي گفت : الهي ضيفك ببابك يا محسن قداتاك المسيئي ، فتجاوز عن قبيح ماعندي بجميل ما عندك يا كريم . خدايا مهمان تو به درب خانه توست ، اي نيكوكار! گنهكار بسوي تو آمد پس به خوبيهاي خود از بديهاي من در گذر.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه