پاسخ به سوال يهودي

پاسخ به سوال يهودي

امام حسن(عليه السلام) در عين اينكه پارسا و عابد بود و بيست بار پياده از مدينه به مكه براي انجام مناسك حج رفت ، و سه بار همه اموال خود را صدقه داد، خوشپوش و با وقار و آراسته بود. روزي با لباس خوب و تميز سوار بر قاطر زيبا از منزل بيرون آمد، و با شكوه و نورانيت خاصي در كوچه هاي مدينه مي گذشت و به بيرون شهر مي رفت . يك نفر يهودي نزديك آمد و عرض كرد: سوالي دارم ، امام فرمود: بپرس . او گفت : جدت رسول خدا (صلي الله عليه وآله) فرمود: الدنيا سجن المومن و جنه الكافر: دنيا براي مؤ من ، زندان است و براي كافر بهشت . ولي اينك مي بينم تو از مواهب دنيا بهره مندي ولي من در سختي هستم ! امام حسن (عليه السلام) فرمود: اين تصور تو غلط است كه مؤ من بايد از همه چيز محروم باشد، و اگر تو مقام ارجمند مؤ من را در بهشت با جايگاه پست جهنم براي كافر را مقايسه كني ، و با دنياي مؤ من و كافر بسنجي بخوبي درميابي كه سخن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) دست كه دنيا براي مؤ من زندان است و براي كافر بهشت مي باشد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید