گل رسول خدا (ص)

گل رسول خدا (ص)

حافظ ابونعيم اصفهاني از ابوبكر روايت مي كند كه گفت : پيامبر (صلي الله عليه وآله) در نماز بود، وقتي كه به سجده رفت ، امام حسن (عليه السلام) كه كودك بود آمد و بر پشت جدش رسول خدا (صلي الله عليه وآله) نشست ، رسول خدا آنقدر سجده را طول داد تا امام حسن (عليه السلام) پائين آمد، بعد از نماز ابوبكر به رسول خدا (صلي الله عليه وآله) عرض كرد: اي رسول خدا چطور در نماز اين چنين به اين كودك مدارا مي كني پيامبر (صلي الله عليه وآله) فرمود: ان هذا ريحانتي و ان ابني هذا سيد: اين كودك گل من است، و اين پسرم آقا است .
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه