مشخصات و اوصاف حضرت مهدی (عج)

مشخصات و اوصاف حضرت مهدی (عج)

۱- مهدی علیه السلام – از خاندان و ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم – است.«طبق ۳۸۹ حدیث»
۲- همنام و هم کنیه پیغمبر صلی الله علیه و آله – و شبیه ترین مردم به آن حضرت است. «طبق ۴۸ حدیث»
۳- در صفت شمائل و قیافه آن حضرت. «۲۱ حدیث»
۴- از فرزندان امیر المؤمنین عیله السلام – است. «طبق ۲۱۴ حدیث»
۵- از فرزاندان حضرت فاظمه زهرا علیه السلام – است. «طبق ۱۹۲ حدیث»
۶-از فرزاندان حسن و حسین علیهما السلام است. «طبق ۱۰۷ حدیث»
۷- از فرزندان حسین علیه السلام – است. «طبق ۱۸۵ حدیث»
۸- نهمین از فرزندان حسین علیه السلام «طبق ۱۴۸ حدیث»
۹- از فرزندان زین العابدین علیه السلام – است. «طبق ۱۸۵ حدیث»
۱۰-هفتمین از فرزندان حضرت باقر علیه السلام – است. «طبق ۱۰۳ حدیث»
۱۱- ششمین از فرزندان حضرت صادق علیه السلام – است. «طبق ۹۹ حدیث»
۱۲- پنجمین از فرزندان موسی بن جعفر علیهما السلام – است. «طبق ۹۸ حدیث»
۱۳- چهارمین از فرزندان حضرت رضا علیه السلام – است. «طبق ۹۵ حدیث »
۱۴- سومین از فرزندان امام محمد تقی علیه السلام – است. «طبق ۶۰ حدیث»
۱۵- جانشین امام علی نقی و پسر امام حسن عسکری علیهما السلام – است. «طبق ۱۴۶ حدیث»
۱۶- اسم پدرش حسن علیه السلام – است. «طبق ۱۴۷ حدیث»
۱۷- مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است. «طبق ۹ حدیث»
۱۸- دوازدهمین امام و خاتم ائمه است. «طبق ۱۳۶ حدیث»
۱۹- دارای دو غیبت است (صغری و کبری). «طبق ۱۰ حدیث»
۲۰- غیبتش از بس طولانی خواهد شد که مردم ضعیف الایمان و کم معرفت، گرفتار شک و تردید می شوند . «طبق ۹۱ حدیث»
۲۱-بسیار طویل العمر است. «طبق ۳۱۸ حدیث»
۲۲-زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. «طبق ۱۲۳ حدیث» مشخصات و اوصاف حضرت مهدی (عج)
۲۳- مرور روزگار او را پیر نسازد و به سیمای جوانان باشد. «طبق ۸ حدیث»
۲۴- ولادتش پنهان باشد. «طبق ۱۴ حدیث»
۲۵- دشمنان خدا را می کشد و زمین را از شرک و ظلم و ستم و حکومت دیکتاتوران پاک و به تأویل جهاد کند. «طبق ۱۹ حدیث»
۲۶- دین خدا را آشکار و اسلام را در تمام روی زمین گسترش دهد و فرمانروای روی زمین گردد و زمین را خدا به او زنده سازد. «طبق ۴۷ حدیث»
۲۷-مردم را به هدایت و قرآن و سنت برگرداند. «طبق ۱۵ حدیث»
۲۸-دارای سنتهایی از انبیاء است که از آن جمله غیبت است. «طبق ۲۳ حدیث»
۲۹-با شمشیر قیام کند. «طبق احادیث بسیار»
۳۰-روش او روش پیغمبر صلی الله علیه و آله – باشد. «طبق ۳۰ حدیث»
۳۱-ظاهر نشود مگر بعد از آنکه مردم در امتحانات و آزمایشهای سخت واقع شوند. «طبق ۲۴ حدیث»
۳۲-عیسی نازل شود و در نماز به آن حضرت اقتدا نماید. «طبق ۲۵ حدیث»
۳۳- پیش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور، زنا، ربا، میگساری، قمار، رشوه، ترک امر به معروف و نهی از منکر و معاصی دیگر رایج شود، زنان مکشفه و در کارهای مردان شرکت کنند، طلاق بسیار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهای مطرب علنی گردد. «طبق ۳۷ حدیث»
۳۴- هنگام ظهورش منادی آسمانی به نام او و پدرش ندا کند که همه آن را بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام کند. «طبق ۲۷ حدیث»
۳۵- پیش از ظهورش نرخها بالا رود و بیماریها زیاد شود و قحطی ظاهر و جنگهای بزرگ برپا شود و خلق بسیار از میان بروند. «طبق ۲۳ حدیث»
۳۶- پیش از ظهورش «نفس زکیه» و «یمانی» کشته شوند و در «بیدا» (که مکانی بین مکه و مدینه است» خسفی واقع شود و دجال و سفیانی خروج کنند و صاحب الزمان علیه السلام – آنها را بکشد. «طبق احادیث باب ۶ و ۷ از فصل ۶ و باب ۹ و ۱۰ از فصل ۷»
۳۷- برکات آسمان و زمین بعد از ظهورش ظاهر شود و زمین معمور و آباد گردد و غیر خدا پرستش نشود و کارها آسان و خردها تکامل یابد. «طبق احادیث باب ۲ و ۳ و ۴ و ۱۱ و ۱۲ از فصل ۷»
۳۸- سیصد و سیزده نفر اصحاب او در یک ساعت به محضرش حاضر شوند. «طبق ۲۵ حدیث»
۳۹- ولادت و مشروح تفصیلات و تاریخ آن و بعضی از احوال مادر جلیله آن حضرت. «طبق ۲۱۴ حدیث»
۴۰- شرح بعضی از معجزات او در زمان حیات پدر بزرگوارش و در غیب صغری و غیب کبری و نام جمع کثیری از کسانی که مشرف به نعمت دیدار و لقای آن حجت اند. «طبق باب ۲و ۳ از فصل ۳ و باب ۱ و ۲ از فصل ۴ و باب ۱ و ۲ از فصل ۵»
منبع: کتاب امامت و مهدویت تألیف آیه الله صافی گلپایگانی

مطالب مشابه