مشخصات و اوصاف حضرت مهدي (عج)

مشخصات و اوصاف حضرت مهدي (عج)

1- مهدي عليه السلام – از خاندان و ذريه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم – است.«طبق 389 حديث»
2- همنام و هم کنيه پيغمبر صلي الله عليه و آله – و شبيه ترين مردم به آن حضرت است. «طبق 48 حديث»
3- در صفت شمائل و قيافه آن حضرت. «21 حديث»
4- از فرزندان امير المؤمنين عيله السلام – است. «طبق 214 حديث»
5- از فرزاندان حضرت فاظمه زهرا عليه السلام – است. «طبق 192 حديث»
6-از فرزاندان حسن و حسين عليهما السلام است. «طبق 107 حديث»
7- از فرزندان حسين عليه السلام – است. «طبق 185 حديث»
8- نهمين از فرزندان حسين عليه السلام «طبق 148 حديث»
9- از فرزندان زين العابدين عليه السلام – است. «طبق 185 حديث»
10-هفتمين از فرزندان حضرت باقر عليه السلام – است. «طبق 103 حديث»
11- ششمين از فرزندان حضرت صادق عليه السلام – است. «طبق 99 حديث»
12- پنجمين از فرزندان موسي بن جعفر عليهما السلام – است. «طبق 98 حديث»
13- چهارمين از فرزندان حضرت رضا عليه السلام – است. «طبق 95 حديث »
14- سومين از فرزندان امام محمد تقي عليه السلام – است. «طبق 60 حديث»
15- جانشين امام علي نقي و پسر امام حسن عسکري عليهما السلام – است. «طبق 146 حديث»
16- اسم پدرش حسن عليه السلام – است. «طبق 147 حديث»
17- مادرش سيده کنيزان و بهترين ايشان است. «طبق 9 حديث»
18- دوازدهمين امام و خاتم ائمه است. «طبق 136 حديث»
19- داراي دو غيبت است (صغري و کبري). «طبق 10 حديث»
20- غيبتش از بس طولاني خواهد شد که مردم ضعيف الايمان و کم معرفت، گرفتار شک و ترديد مي شوند . «طبق 91 حديث»
21-بسيار طويل العمر است. «طبق 318 حديث»
22-زمين را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. «طبق 123 حديث» مشخصات و اوصاف حضرت مهدي (عج)
23- مرور روزگار او را پير نسازد و به سيماي جوانان باشد. «طبق 8 حديث»
24- ولادتش پنهان باشد. «طبق 14 حديث»
25- دشمنان خدا را مي کشد و زمين را از شرک و ظلم و ستم و حکومت ديکتاتوران پاک و به تأويل جهاد کند. «طبق 19 حديث»
26- دين خدا را آشکار و اسلام را در تمام روي زمين گسترش دهد و فرمانرواي روي زمين گردد و زمين را خدا به او زنده سازد. «طبق 47 حديث»
27-مردم را به هدايت و قرآن و سنت برگرداند. «طبق 15 حديث»
28-داراي سنتهايي از انبياء است که از آن جمله غيبت است. «طبق 23 حديث»
29-با شمشير قيام کند. «طبق احاديث بسيار»
30-روش او روش پيغمبر صلي الله عليه و آله – باشد. «طبق 30 حديث»
31-ظاهر نشود مگر بعد از آنکه مردم در امتحانات و آزمايشهاي سخت واقع شوند. «طبق 24 حديث»
32-عيسي نازل شود و در نماز به آن حضرت اقتدا نمايد. «طبق 25 حديث»
33- پيش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور، زنا، ربا، ميگساري، قمار، رشوه، ترک امر به معروف و نهي از منکر و معاصي ديگر رايج شود، زنان مکشفه و در کارهاي مردان شرکت کنند، طلاق بسيار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهاي مطرب علني گردد. «طبق 37 حديث»
34- هنگام ظهورش منادي آسماني به نام او و پدرش ندا کند که همه آن را بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام کند. «طبق 27 حديث»
35- پيش از ظهورش نرخها بالا رود و بيماريها زياد شود و قحطي ظاهر و جنگهاي بزرگ برپا شود و خلق بسيار از ميان بروند. «طبق 23 حديث»
36- پيش از ظهورش «نفس زکيه» و «يماني» کشته شوند و در «بيدا» (که مکاني بين مکه و مدينه است» خسفي واقع شود و دجال و سفياني خروج کنند و صاحب الزمان عليه السلام – آنها را بکشد. «طبق احاديث باب 6 و 7 از فصل 6 و باب 9 و 10 از فصل 7»
37- برکات آسمان و زمين بعد از ظهورش ظاهر شود و زمين معمور و آباد گردد و غير خدا پرستش نشود و کارها آسان و خردها تکامل يابد. «طبق احاديث باب 2 و 3 و 4 و 11 و 12 از فصل 7»
38- سيصد و سيزده نفر اصحاب او در يک ساعت به محضرش حاضر شوند. «طبق 25 حديث»
39- ولادت و مشروح تفصيلات و تاريخ آن و بعضي از احوال مادر جليله آن حضرت. «طبق 214 حديث»
40- شرح بعضي از معجزات او در زمان حيات پدر بزرگوارش و در غيب صغري و غيب کبري و نام جمع کثيري از کساني که مشرف به نعمت ديدار و لقاي آن حجت اند. «طبق باب 2و 3 از فصل 3 و باب 1 و 2 از فصل 4 و باب 1 و 2 از فصل 5»
منبع: کتاب امامت و مهدويت تأليف آية الله صافي گلپايگاني

مطالب مشابه