تصویری زیبا از رابطه همسران با یکدیگر

تصویری زیبا از رابطه همسران با یکدیگر

چنانچه بخواهیم رابطه نزدیک معنوی و یا حقوق متقابل زن و مرد را نسبت به یکدیگر تبیین نماییم ، شاید هیچ تصویری گویاتر از آنچه قرآن در این خصوص ترسیم نموده نباشد و تشبیه لطیف و تعبیر ظریف قرآن در این رابطه که در چند کلمه محدود خلاصه شده ، ما را از هر عبارت دیگری در این باره بی نیاز می سازد .
خداوند متعال رابطه زن و مرد را به لباس تشبیه نموده می فرماید :
زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها ( بقره ۱۸۷ )
در این تشبیه و تصویر محسوس قرآنی ، لطایف و ظرایفی چند به نظر می رسد .
از جمله :
ـ همچنان که لباس انسان را از سرما و گرما حفظ می کند زن و شوهر نیز شایسته است تا در سرما و گرمای روزگار محافظ یکدیگر باشند .
ـ لباس انسان را از آلودگی و زخم و خراش ها و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ می کند ، دو همسر نیز با اطفای غریزه ی جنسی به طور مشروع ، یکدیگر را در آلودگی اخلاقی و فساد باز می دارند .
ـ لباس عیوب بدن را می پوشاند و بی لباسی موجب رسوایی است ، دوری از ازدواج و همسر نیز سبب انحراف و آلودگی است .
ـ لباس به آدمی گرما می بخشد ، وجود همسر نیز کانون خانواده را گرم می کند و زندگی را از سردی و انجماد می رهاند .
ـ لباس زینت آدمی است دو همسر نیز شایسته است زینت هم باشند نه عامل سرافکندگی یکدیگر .
ـ لباس معرف شخصیت آدمی است ، همسر انسان نیز غالباً نشانگر نوع رفتار و اعتقادات او است .
ـ لباس باید اندازه و هم قواره ی انسان باشد . نه کوتاه و بلند و نه تنگ و گشاد ، زن و شوهر نیز باید هم کفو و مناسب یکدیگر باشند .
ـ لباس متناسب با فصل و زمان تغییر می کند . هر یک از دو همسر نیز شایسته است تا در کانون خانواده انعطاف پذیر باشد و برخورد خود را نسبت به نیاز روحی همسر خود تنظیم کند .
ـ همانگونه که در انتخاب نوع و دوخت و رنگ لباس دقت و حساسیت به خرج می دهم ، شایسته است در انتخاب همسری که یک عمر زندگی انسان است ، نهایت دقت را به عمل آورده و هیجانات و احساسات زودگذر را در چنین انتخاب سرنوشت سازی دخالت بدهیم .
ـ همانگونه که لباس کثیف و آلوده را باید شست ، آلودگی ها و مشکلات روحی و نابسامانی های خانوادگی را باید در همان کانون خانواده بر طرف نمود .
ـ اگر لباس پاره شد و شکاف برداشت ، باید آن را رفو کرد و از گسترش پارگی جلوگیری نمود ، اقوام و بستگان زوجین نیز می بایست هر گونه اختلاف و جدایی را به حسن تدبیرخود حل کنند و از گسترش شقاق و منازعات آن دو جلوگیری به عمل آورد
ـ ارتباط زن و مرد نیزچنین نزدیک و تنگاتنگ است و هر یک از آنها حقوق و وظایف متقابلی را بر عهده دارند که حفظ کیان خانواده وابسته به رعایت و احترام به چنین مسئولیت هایی است .
منبع:ماهنامه ی دنیای زنان شماره ی ۴۷

مطالب مشابه