سخنراني امام حسين (ع)

سخنراني امام حسين (ع)

سال 58 (يا 59) هجرت بود، معاويه بر سراسر نقاط اسلامي حكومت مي كرد، و براي برقراري سلطنتش به بزرگترين ظلمها و كشتار شيعيان دست زد، و جلادانش دهها هزار از شيعيان و حاميان علي (ع) را كشتند، حتي از مردم براي ولايت عهدي پسرش يزيد، بيعت گرفت ، و بسياري را براي اين موضوع ، كشت و تهديد به خطر كرد. سرور آزادگان امام حسين (ع) هر گز قبول اطاعت از معاويه نكرد و در هر فرصتي مردم را بر ضد دستگاه طاغوتي او مي شورانيد، امام حسين (ع) حتي در مراسم حج ، مردم را جمع كرد و سخنراني نمود و معاويه را طاغوت زمان خواند و مساءله رهبري صحيح را مطرح كرد كه متن تاريخي اين جريان از اين قرار است : دو سال (و بنقلي يكسال) قبل از مرگ معاويه ، امام حسين (ع) در مراسم حج شركت نمود، افرادي مثل عبدالله بن عباس و عبد الله بن جعفر همراه آن حضرت بودند، امام حسين (ع) اعلام كرد تا همه بني هاشم از مرد و زن و همه هواخواهان و شيعيان و انصار و مهاجر، در سرزمين مني اجتماع كنند، حدود دويست نفر از اصحاب پيامبر(ص) و هفتصد نفر از تابعين در سراپرده امام حسين (ع) به گرد هم آمدند، او نگفت حج مخصوص عبادت است ، بلكه عبادت و سياست اسلامي را بهم آميخت . و از مراسم حج و اجتماع مردم ، كمال استفاده سياسي را نمود. امام حسين (ع) برخاست و پس از حمد و ثنا چنين فرمود:
اما بعد: اين طاغوت (معاويه) را ديديد و دانستيد كه با ما و شيعيان ما چه كرد؟ و همگان رفتار ظالمانه او را با ما و پيروان ما مشاهده نموديد و يا اخبار آن به شما رسيد، من امروز مي خواهم پرسشهائي از شما كنم كه اگر راست مي گويم ، مرا تصديق كنيد، اگر دروغ مي گويم ، مرا تكذيب كنيد، اينك گفتار مرا بشنويد، و آن را بنويسيد كه وقتي به شهرها و بلاد خود باز گشتيد و يا با افراد مورد اطمينان ملاقات نموديد، سخن ما را براي آنها نقل كنيد، زيرا ترس آن است كه حق ، كهنه و نابود و مغلوب گردد، ولي خداوند نور خود را تكميل خواهد كرد، هر چند كافران آن را نپسندند. سپس امام حسين(ع) به ذكر بسياري از آيات قرآن ، و گفتار پيامبر(ص) كه در شاءن و مقام ائمه اهل بيت (عليهم السلام) بود، براي حاضران برشمرد و تفسير كرد، و در هر فرازي كه بيان مي كرد، حاضران با گفتن اللهم نعم (خدا را شاهد مي گيريم كه سخن تو درست است) گفتار آن حضرت را تصديق مي نمودند، اصحاب مي گفتند:ما ديديم و شنيديم ، تابعين مي گفتند: افراد مورد اطمينان و امين از صحابه رسول خدا(ص) براي ما نقل كردند. تا اينكه امام حسين (ع) فرمود: انشد كم الله اتعلمون انّ رسول الله نصبه يوم غذير خم فنادي له بالولاية و قال : ليبلغ الشّاهد الغائب ؟ :شما را به خدا سوگند مي دهم ، آيا مي دانيد كه رسول خدا(ص)، علي (ع) را در روز غدير خم نصب كرد، و رهبري او را اعلام نمود، و سپس فرمود: حاضران به غائبان برسانند؟ حاضران همه گفتند:آري چنين است .
به اين ترتيب امام حسين (ع) در مراسم حج ، به مسائل سياسي در رابطه با حاكم بر حق پرداخت ، و در حضور اصحاب و تابعين ، معاويه را طاغوت و متجاوز خواند، و اعلام عمومي كرد تا حاضران مطالب را به غائبان برسانند.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه