احادیث امام جواد علیه السلام: خطر عیب جویی

احادیث امام جواد علیه السلام: خطر عیب جویی

امام جواد علیه السلام فرمودند:

مَن عابَ عیبَ، ‌وَ مَن شَتَمَ اُجیبَ؛

هر کس عیبجویی کند، ‌از او عیبجویی می کنند، ‌و هر کس دشنام دهد، ‌پاسخ داده می شود.

الفصول المهمّه، ‌ص 260
شرح حدیث:

رفتار ما با دیگران، ‌در نحوه ی رفتار آنان با ما تأثیر می گذارد.

اگر افراد مورد عیبجویی ما قرار می گیرند، ‌دور از انتظار نیست که آنان هم عیبهای ما را آشکار کنند.

دشنام، ‌دشنام می آورد و مهرورزی و ادب، دیگران را به رفتار عاطفی و مؤدّبانه وامی دارد. ما در این جهان، ‌بازتاب اعمال و رفتارهای خود را شاهدیم.

این جهان کوه است و فعلِ ما ندا سوی ما آید نداها را صدا

این جهان کوه است و گفت و گوی تو از صدا هم باز آید سوی تو(مثنوی، دفتر اول، بیت 215، ‌دفتر دوم، ‌بیت 2188)

بر اساس این سخن حکیمانه ی امام جواد علیه السلام، لازم است «ادب در گفتار» و «انصاف در سخن» داشته باشیم و تا خودمان عیب و ایراد داریم، ‌به نکوهش و عیبجویی از دیگران نپردازیم و عفت کلام را مراعات کنیم.

عیب کسان منگر و احسان خویش دیده فرو بر به گریبان خویش(مخزن الاسرار، نظامی، ‌ص 126.)

بزرگان و کریمان، ‌آن قدر شخصیّت والا دارند که با تخریب چهره ی دیگری، برای خود شخصیت نمی تراشند. و اگر خطا و کاستی هم در دیگران ببینند، ‌خطاپوشی می کنند و آبروداری.

بی شک، هر که زبان طعن و عیبجویی اش نسبت به دیگران باز باشد، ‌از زبان دیگران مصون نخواهد ماند. هر که آبروی دیگران را ببرد، آبرویش را می برند.

منبع: حکمت های تقوی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام جواد علیه السلام)، جواد محدثی.

مطالب مشابه