تربيت در خانواده

تربيت در خانواده

امروزه تعليم و تربيت فرزندان داراي اشکال خاصي شده و ساز و کار جديدي را طلب مي نمايد و اين مورد هنگامي که بچه ها در مدرسه هستند شکل حساس تري مي يابد.
توجه و رعايت نکاتي که در ذيل مي آيد مي تواند از مشکلات روابط والدين با فرزندان و تعاملات فرزندان با جامعه و مدرسه کاسته و محيطي بهتر و آرام تر فراهم آورد.
والدين بايد تلاش کنند زمينه را براي پرورش احساسات مثبت و عواطف سازنده نسبت به بچه هاي خود فراهم آورند. به آنان ابراز محبت کنند و با زبان و عمل دوست داشتن شان را ثابت نمايند .
والدين تعداد زيادي از قابليت ها و صفات مثبت فرزندان خود را شناخته و به موارد مثبت وجود و شخصيت آنان توجه داشته باشند. در مناسبات با آنان (بخصوص فرزندان بزرگ تر) به اين ويژگي ها اشاره داشته و از صفات برجسته و مثبت شان تعريف و تمجيد کنند. با اين ترتيب فضاي خانوادگي را به فضايي گرم و صميمي و آکنده از مهر و محبت تبديل مي کنند.
والدين نبايد بچه هاي خود را با ديگران مقايسه کنند ؛ چرا که هر بچه اي ويژگي هاي مخصوص به خود را دارد و اين عمل در روحيه آنها تأثير بسيار بدي خواهد گذاشت . والدين مي توانند تغييرات مثبت رفتاري و پيشرفت هاي فکري و اخلاقي بچه ها را چه در خانه و چه در مدرسه در نظر داشته و آنان را به واسطه اين پيشرفت ها و موفقيت ها تحسين و مورد تشويق قرار دهند.
والدين در منزل بايد حريم همديگر را مراعات داشته و بخصوص در حضور بچه ها مطالب تنش زا را با سکوت يا ارائه پيشنهادات مناسب و مثبت به گفتگوهاي سازنده و ثمر بخش تبديل کنند. زن و شوهر بايد خواسته هاي فردي خود را در راه تحقق اهداف متعالي زندگي خانوادگي ناديده گرفته و هر کجا مصلحت اقتضا مي کرد انعطاف بيشتري از خود نشان دهند.
با بچه ها لجاجت نکنيد. بر هر پدر و مادري فرض است يکدلي ، يکرنگي و صميميت را جايگزين لجاجت با بچه هايش کند.
با بچه ها محترمانه و مؤدبانه صحبت و گفتگو کنيد و در ارتباط کلامي با آنان از عواطف سرشار و محبت بسيار دريغ نورزيد.
به پيشرفت و ترقي و رشد شخصيتي بچه هايتان علاقه مند باشيد و خود را علاقه مند نشان دهيد و زمينه را براي تحقق اين امر به هر ترتيب ممکن فراهم کنيد.
شرايط روحي رواني و سني بچه ها را بشناسيد و به تناسب شرايط آنها در داخل خانه و مدرسه راهنما و کمک آنان باشيد.
و سرانجام تلاش کنيد با مشارکت همسرتان فضاي خانه را به فضايي بالنده و پويا مبدل کنيد. در يک زندگي مشترک خانوادگي ، زن و مرد و بچه ها ، عالي ترين سرمايه هاي وجودي شان را يعني ، روح قلب ، عواطف ، احساسات ، آرزوها و امکانات خود را به مشارکت مي گذارند. والدين آگاه با قبول همفکري ، همياري ، مدد کاري و پذيرفتن تعهدات اخلاقي به همراه فرزندان خود بهترين و عالي ترين جلوه هاي مشارکت در زندگي داخل از خانه و بيرون از خانه را نشان و به منصه ظهور مي رسانند.
منبع: فصلنامه يادگاران ماندگار 14

مطالب مشابه