احادیث امام جواد علیه السلام: سه عمل نیکان

احادیث امام جواد علیه السلام: سه عمل نیکان

امام جواد علیه السلام فرمودند:

ثَلاثٌ مِن عَمَلِ الأبرارِ: إقامهُ الفَرائِضِ، ‌وَ اجتِنابُ المَحارِمِ، ‌وَ احتِراسٌ مِنَ الغَفلَهِ فِی الدّینِ؛

سه چیز است که از کار نیکان است: بر پا داشتن واجبات، پرهیز از حرامها، و دوری کردن از غفلت در دین.

موسوعه کلمات الامام الجواد علیه السلام، ص ۲۴۲
شرح حدیث:

«ابرار» که در قرآن هم به عنوان صفتی شایسته برای انسانها والا و مقرّب و الهی به کار رفته است، به مقامی ارجمند اشاره دارد.

در این حدیث، ‌سه عمل از رفتار ابرار و نیکان شناخته شده که حقیقت دینداری و عبودیت کامل به آنها برمی گردد.

یکی «اقامه ی فرایض» است؛ یعنی آنچه از سوی خدا به عنوان تکلیف حتمی و فریضه برای مسلمان بیان شده، ‌مورد عمل قرار گیرد، بر پا شود، ‌اجرا گردد و زمین نماند، ‌که گوشه ای از این فرایض، ‌فروع دین است.

دیگری «اجتناب محارم» است. دوری از آنچه از سوی خداوند حرام و ممنوع اعلام شده است، ‌که قطعاً حکمت و فلسفه ای دارد و به سلامت و سعادت ما می انجامد.

سومین، عقل‌ مواظبت بر اینکه دچار غفلت در دین نشویم.

«غفلت در دین»، ‌گاهی در مرحله ی شناخت و بصیرت است، گاهی در مرحله ی عمل و تعبّد و پایبندی.

«دین»، در کجای ذهن و زندگی ما قرار دارد؟ تا چه حدّ، اندیشه ها و باورهایمان دینی است؟ تا چه حد، ‌مواضع و رفتارمان برگرفته از دستورات دین است و چه مقدار مکتبی هستیم؟

زندگی بر «مدار دین»، شرط مسلمانی است.

عمل به واجبات و ترک محرّمات، ‌عرفانِ ناب اسلامی است.

راه را اشتباه نرویم و به دیگران هم آدرس اشتباه ندهیم.

منبع:حکمت های تقوی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام جواد علیه السلام)، جواد محدثی

مطالب مشابه