طلب روزی حلال

طلب روزی حلال

هر روز صبح امام سجاد علیه السلام برای طلب رزق از منزل خارج می شد. به او گفته شد: یا بن رسول اللّه به کجا می روی ؟
حضرت فرمود: بیرون آمده ام تا بر خانواده ام صدقه دهم . گفته شد: به خانواده ات صدقه دهی ؟ فرمود: من طلب الحلال فهو من اللّه جل و عز صدقه علیه هر کس طلب روزی حلال کند در نزد خداوند برای او صدقه بحساب می آید.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیه السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید