طلب روزي حلال

طلب روزي حلال

هر روز صبح امام سجاد عليه السلام براي طلب رزق از منزل خارج مي شد. به او گفته شد: يا بن رسول اللّه به كجا مي روي ؟
حضرت فرمود: بيرون آمده ام تا بر خانواده ام صدقه دهم . گفته شد: به خانواده ات صدقه دهي ؟ فرمود: من طلب الحلال فهو من اللّه جل و عز صدقه عليه هر كس طلب روزي حلال كند در نزد خداوند براي او صدقه بحساب مي آيد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه