تبريك به عمال ستمگر

تبريك به عمال ستمگر

محمد بن مسلم كه يكي از شاگردان امام باقر عليه السلام است مي گويد: همراه عده اي كنار درب خانه امام باقر عليه السلام در محضر آن حضرت بوديم . امام عليه السلام نگاهي به مردم كرد كه گروه گروه عبور مي كنند به بعضي از كساني كه نزد او بودند فرمود: مسئله اي در مدينه پيش آمده است ؟ او عرض كرد: فدايت شوم از طرف حكومت (ظالم) براي مدينه فرمانداري تعيين شده است و مردم به ديدار او مي روند تا به وي تهنيت گويند. امام عليه السلام فرمود: به نزد او مي روند تا بخاطر پست جديدش به او تبريك گويند در حالي كه او دري از درهاي جهنم است.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه