جایگاه وفای به عهد و پیمان

جایگاه وفای به عهد و پیمان

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
ـ آن کس که به پیمان خود وفادار نیست. دین ندارد.(۱)
ـ‌ هر کس که به خدا و روز جز ایمان دارد، هر گاه وعده ای دهد باید به آن وفا کند.(۲)
ـ نزدیک ترین شما به من در روز قیامت، راستگوترین شما و ادا کننده امانت و وفادارترین شما به پیمان و خوش اخلاق ترین شما است.(۳)
امام علی (ع) می فرمایند:
از میان واجبات الهی، هیچ موضوعی همانند وفای به عهد‌، مورد انفاق نیست.(۴)
اگر کسی حتی با اشاره چیزی را به عهده بگیرد، باید به آن وفا کند.(۵)
امام سجاد (ع)می فرمایند:
تمام شرایع و دستورهای دینی در سه چیز است: گفتار حق، حکم به عدالت، وفای به عهد.(۶)
امام صادق (ع) می فرمایند:
وعده مؤمن به برادر دینی اش، نذری است که کفاره ای برای آن نیست ‍[یعنی اگر از آن نذر تخلف کند، با هیچ کفاره ای نمی توان جبرانش کرد] و در واقع خلف با خداوند به حساب می آید و اینجاست که قرآن کریم می فرماید: «ای گروه مؤمنان! چرا به آنچه می گویید عمل نمی کنید؟بترسید از این عمل، که سخت دچار غضب الهی خواهید شد»(۷)
در [سرپیچی از] سه چیز، احدی را در دنیا و آخرت عذر نیست: ادای امانت به نیکوکار و بد کار، وفای به عهد [ در برابر] مؤمن و فاجر، نیکی به پدر و مادر؛ چه نیکوکار باشند و چه بد کار.(۸)

پرهیز از پیمان شکنان

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
(حافظ)

اهمیت وفای به عهد

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
و گرنه هر که تو بینی ستمگری داند
(حافظ)

آیین و قول

گر ز آیین خویش برگردی
به که از قول خویش برگردی
جامع التمثیل

وفای به عهد

یا مکن وعده چون نخواهی کرد
یا وفا کن به هر چه می گویی
قره العین

در عهد و وفا کوش

ـ از جور و وفا بگذرد و در عهد و وفا کوش.
ـ اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش.
ـ عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
ـ وفا کن تا صفا بینی.

پی نوشت ها :

۱. شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج۲، ص ۲۹۴.
۲. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۲۶۳.
۳. شیخ صدوق، امالی، ص ۵۰۸.
۴. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
۵. میرزا حسین محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۲، ص۲۵۰.
۶. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۲، ص۹۲.
۷.اصول کافی، ج۲، ص۳۶۳.
۸. بحارالانوار، ج۷۲، ص۹۲.

منبع: گلبرگ ۱۲۰

مطالب مشابه