چند نصیحت اخلاقی از علامه حسن زاده آملی

چند نصیحت اخلاقی از علامه حسن زاده آملی

برخی از سخنان اخلاقی علامه حسن زاده آملی را در زمینه نماز شب، دست گیری دیگران و شناخت نفس جمع آوری کرده است که تقدیم خوانندگان می شود.
خلوت شب را از دست مده و به حقیقت بگو الهی آمدم تا کامروا گردی، سخن و خوراک و خواب باید به قدر ضرورت باشد «کلوا واشربوا و لاتسرفوا» با عهد الله که قرآن مجید است هر روز تجدید عهد کن. صمیمانه دست توسل به دامان پیغمبر و آلش دراز کن که آن خوبان خدا وسایط فیض اند «اللهم صل علی محمد و آل محمد»
نمی گویم مقدس نباش ولی مقدس عاقل باشد. بسی مباش که سخریه این و آن می شوی. فرزانه باش خویشتن را تفویض به حق کن و او را وکیل بگیر که تواناتر و داناتر و با وفاتر و مهربان تر و پاینده تر از او نخواهی یافت «حسبنا الله نعم الوکیل»
سوره مبارکه اخلاص را بر زبان داشته باش و با خلق خدا مهربان باش. از سخنان ناهنجار اگر چه به مزاح باشد بر حذر باش. خلاف مگو اگر چه به مطایبت باشد. از قسم خوردن اگر چه به راست باشد احتراز کن.
چو ایستاده ای افتاده گیر. تا می توانی نماز را در وقت به جا آور. تجارتت را مغتنم بشمار که انسان بیکار از دنیا و آخرت از هر دو می ماند. داد وستد مانع بندگی نیست رجال لاتلهیهم تجاره و لابیع.
در شگفتم از کسی که گمشده خود را می جوید و خودش را گم کرده و نمی جوید. در شگفتم از کسی که جاهل به خود است چگونه می خواهد عارف به ربش شود غایت معرفت این است که آدمی خود را بشناسد؛ کسی که از خود آگاهی ندارد چگونه از دیگری آگاهی می یابد.
خودشناسی سودمندترین خود شناسایی ها است؛ کسی که نفس خود را نشناسد آن را مهمل می گذارد. هرکس نفس خود را شناخت با آن مجاهده می کند و هرکس خود را شناخت پروردگارش را شناخت.
منبع: خبرگزاری رسا

مطالب مشابه