دفع بيماري وبا

دفع بيماري وبا

مرجع تقليد زمان خود مرحوم آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري مؤ سس حوزه علميه قم نقل كرد: مدتي در شهر سامراء نزد مرحوم آيت الله العظمي العظمي ميرزاي شيرازي (متوفي 1312 قمري) درس مي خوانديم ، روزي در وسط درس استاد بزرگ ما آيت الله سيد محمد فشاركي (متوفي 1315 قمري) وارد شد، در حالي كه بسيار مضطرب و نگران بود، علت نگرانيش اين بود كه بيماري مسري وبا در عراق شيوع يافته بود و بسياري از مردم را كشته بود، آقاي آقا سيد محمد فشاركي فرمود: آيا شما مرا مجتهد مي دانيد؟ گفتيم آري ، فرمود: آيا مرا عادل مي دانيد؟ گفتيم آري (منظوراو اين بود كه پس از تاييد، حكمي صادر كند) آنگاه گفت : من به تمام شيعيان سامره از زن و مرد حكم مي كنم كه هر يك از آنها يك بار زيارت عاشورا را به نيابت از مادر امام زمان (عليه السلام) بخوانند، و آن مادر بزرگوار را در نزد فرزند بزرگوارش شفيع قرار دهند كه امام زمان (عليه السلام) پيش خداي بزرگ از ما شفاعت نمايد تا خداوند شيعيان سامراء را از بيماري وبا حفظ گرداند. مرحوم آيت الله حائري گويد: وقتي كه اين حكم از مرحوم آيت الله سيد محمد فشاركي صادر شد، چون خطر مرگ در ميان بود، همه شيعيان اطاعت نمودند و در نتيجه ، يك نفر شيعه در سامراه تلف نگرديد، و خداوند متعال شيعيان را از اين بلاي عمومي نجات بخشيد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید