بخاطر عدالت

بخاطر عدالت

در محضر امام صادق (ع)، سخن از قیام حضرت مهدی (ع) به میان آمد، امام صادق(ع) فرمود: آنحضرت (امام مهدی) آنقدر با دشمنان بجنگد و خونهای آنها را بریزد که بعضی (از مسلمین) گویند: اگر این شخص – اشاره به حضرت مهدی – از آل محمد (ص) بود رحم می کرد، اینهمه بی رحمی دلیل بر این است که او از دودمان رسول خدا (ص) نیسست !. یکی از حاضران به امام صادق (ع) عرض کرد: اگر چنین است پس چرا ما آرزوی ظهور آنحضرت را داریم (یعنی کسی آرزومند ظهور حاکمی که موجب خونریزی می گردد نمی شود). امام صادق (ع) از روی تعجب فرمود: سبحان الله اما تحب ان یظهر العدل و یامن السبل . عجبا آیا دوست نداری که عدالت ، آشکار گردد و راهها امن شود؟ (و امنیت جهانی پدید آید و جهان پر از عدل و داد گردد). یعنی عدالت و امنیت جهانی ، بستگی به نابودی طاغوتها و مفسدین غیر قابل هدایت دارد، و طبعا نابودی آنها بستگی به جنگ با آنها و ریختن خون ناپاک آنها است.
داستان دوستان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید