بخاطر عدالت

بخاطر عدالت

در محضر امام صادق (ع)، سخن از قيام حضرت مهدي (ع) به ميان آمد، امام صادق(ع) فرمود: آنحضرت (امام مهدي) آنقدر با دشمنان بجنگد و خونهاي آنها را بريزد كه بعضي (از مسلمين) گويند: اگر اين شخص – اشاره به حضرت مهدي – از آل محمد (ص) بود رحم مي كرد، اينهمه بي رحمي دليل بر اين است كه او از دودمان رسول خدا (ص) نيسست !. يكي از حاضران به امام صادق (ع) عرض كرد: اگر چنين است پس چرا ما آرزوي ظهور آنحضرت را داريم (يعني كسي آرزومند ظهور حاكمي كه موجب خونريزي مي گردد نمي شود). امام صادق (ع) از روي تعجب فرمود: سبحان الله اما تحب ان يظهر العدل و يامن السبل . عجبا آيا دوست نداري كه عدالت ، آشكار گردد و راهها امن شود؟ (و امنيت جهاني پديد آيد و جهان پر از عدل و داد گردد). يعني عدالت و امنيت جهاني ، بستگي به نابودي طاغوتها و مفسدين غير قابل هدايت دارد، و طبعا نابودي آنها بستگي به جنگ با آنها و ريختن خون ناپاك آنها است.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه