نماز و شفاعت

نماز و شفاعت

ابو بصير گفت : براي تسليت گفتن وفات امام صادق عليه السّلام به خدمت ام حميده مادر گرامي امام كاظم عليه السّلام رسيدم . ام حميده به گريه افتاد و من هم به گريه كردن او گريستم . پس فرمود: اي ابا محمّد؛ اگر مي ديدي حضرت صادق عليه السّلام را در وقت موت ، همانا امر عجيبي مي ديدي . امام چشمان خود را گشود و فرمود: جمع كنيد نزد من هر كسيكه ما بين من و او خويشاوندي است . ما همّت كرديم و همه را نزد او جمع كرديم . آن حضرت نظر كرد بسوي ايشان و فرمود: همانا شفاعت ما نصيب كساني كه نماز را سبك مي شمارند نخواهد شد.
نماز خوبان / علي احمد پور ترکماني

مطالب مشابه