توصيه به رانندگان

توصيه به رانندگان

گروهي نزد امام صادق عليه السلام بودند امام عليه السلام به جمعي از آنها رو كرد و فرمود: چرا ما را سبك مي شماريد؟ مردي از اهل خراسان از جا برخاست و عرض كرد: ما به خدا پناه مي بريم كه شما را سبك شماريم يا چيزي از دستورات شما را ناديده انگاريم . امام عليه السلام فرمود: مگر صداي درخواست فلاني را در نزديك جحفه نشنيدي كه به تو مي گفت : مرا به اندازه يك ميل (چهل كيلومتر) سوار كن به خدا قسم خسته و درمانده شده ام و تو سرت راهم براي او بلند نكردي واو را سبك شمردي و هر كس مومني را سبك شمرد احترام خدا را تباه ساخته است.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه