داستانهای پیامبر اکرم (ص) : پیامبر چه کسانی را احترام می کند؟

داستانهای پیامبر اکرم (ص) : پیامبر چه کسانی را احترام می کند؟

پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) خواهرى رضاعى داشت روزى همان خواهر بر ايشان وارد شد. همين كه نظر پيغمبر بر او افتاد مسرور گرديد و روانداز خود را براى او پهن كرد و او را بر روى آن نشانيد با گشاده روئى و احترام بسويش توجه كرد و در صورت او مى خنديد تا از خدمت حضرت مرخص شد و رفت . اتفاقا همان روز برادرش نيز آمد ولى حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) آن نحو رفتارى كه با خواهرش نمودند با او انجام ندادند.
بعضى از صحابه عرض كردند يا رسول الله با خواهر سلوكى كرديد كه با برادر آن را بجا نياورديد با آنكه او مرد بود؟ (يعنى سزاوارتر به آن محبت بود) فرمود:
علت زيادى احترام من اين بود كه آن دختر به پدر و مادر خويش بيشتر نيكى مى كند.(1)
1- منتهى الامال ، ج 2، ص 324 و ج 16 بحار.

مطالب مشابه