كسب روزي حلال

كسب روزي حلال

فضل بن ابي قره گويد: ما بر امام صادق عليه السلام وارد شديم در حالي كه او بروي ديواري مشغول كار بود. عرض كرديم : خداوند ما را فداي شماگرداند اجازه دهيد مااين كار را براي شما انجام دهيم يااينكه غلامان آن را انجام دهند. امام عليه السلام فرمود: نه ، بگذاريد خود آن را انجام دهم زيرا من دوست دارم كه خداوند عزوجل مرا ببيند در حالي كه بادستهاي خود كار مي كنيم و و بازحمت دادن به خود در طلب مال حلال هستم . آنگاه فرمود: اميرالمومنين عليه السلام براي تحصيل حاجت خود تلاش مي كرد و دوست داشت كه خداوند او را ببيند كه خود را در طلب حلال به زحمت انداخته است .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه