حقّ آل محمد(ص)

حقّ آل محمد(ص)

امام صادق (ع) فرمود: بانوئي از مسلمين انصار، ما خاندان نبوت را دوست مي داشت ، و بسيار به خانه ما (در عصر بعد از رحلت رسول خدا (ص)) رفت و آمد مي كرد، و رابطه دوستي محكمي با ما داشت ، روزي عمر با او (در آن هنگام كه به خانه ما اهل بيت ع مي آمد) ملاقات كرد و گفت : اي پيره زن انصار كجا مي روي ؟ او گفت : به خانه آل محمد(ص) مي روم تا بر آنها سلام كنم و با آنها تجديد عهد نمايم و حق آنها را ادا كنم . عمر به او گفت : واي بر تو، آنها امروز بر تو و بر ما حقي ندارند، آنها در عصر رسول خدا(ص) حقي داشتند، ولي امروز حقي ندارند، بر گرد و روش خود را تغيير بده . آن زن نزد ام سلمه (يكي از همسران نيك پيامبر (ص)) رفت . ام سلمه پرسيد: چرا امروز دير نزد ما آمدي ؟ او جريان ملاقات و گفتگوي خود را با عمر بازگو كرد.
ام سلمه گفت : كذب لايزال حق آل محمد(ص) واجبا علي المسلمين الي يوم القيامة . :عمر دروغ گفت ، همواره حق آل محمد(ص) بر مسلمين تا روز قيامت ، واجب است.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه