بهره مندي از نعمت ها

بهره مندي از نعمت ها

سفيان ثوري از صوفيان عصر مام صادق (ع) بود، روزي به حضور امام صادق (ع) آمد، ديد لباس سفيد براقي پوشيده كه سفيدي آن مانند پوسته نرم تخم مرغ ، سفيد و شفاف است ، به عنوان اعتراض به امام گفت : چنين لباسي ، لباس تو نخواهد بود،)يعني اين لباس ، مناسب زهد و پارسايي نيست ( امام صادق (ع) به او فرمود:سخن مرا بشنو و به خاطرت بسپار، كه موجب سعادت دنيا و آخرت تو است ، اگر در راستاي سنت پيامبر(ص) بميري ، نه در راه بدعت ، منحرفان ، به تو خير مي دهم كه رسول خدا(ص) در زماني كه زندگي مي كرد كه مردم فقير بودند، ناداري و قحطي همه جا را فرا گرفته بود ولي وقتي كه مواهب دنيا در جامعه اي فراوان شد، شايسته ترين افراد براي بهره گيري از نعمتهاي الهي ، نيكان هستند، نه منحرفان و گنهكاران ، مؤمنان و مسلمانان ، شايسته مواهب خدا هستند نه منافقان و كافران ، اي ثوري ! يقين بدان من با اين حال و با اين لباس كه در تن دارم هرگونه حقي را كه خدا برايم تكليف كرده ، انجام داده ام ، و هرگز حق الهي را ترك ننموده ام. (بنابراين كسي كه وظايف ديني خود را به خوبي انجام دهد، در عين حال كه جامعه اي كه اقتصاد خوب دارد، لباس زيبا و خوب بپوشد، از نعمت هاي الهي ، بهره مند شده و باكي بر او نيست).
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید