سه درس زندگي

سه درس زندگي

عبداللّه بن علي بن اعين گويد: عده اي از شيعيان در ضمن نامه اي از امام صادق عليه السلام سوالاتي كردند و به من امر كردند كه از حق مومن از آن حضرت سوال كنم . وقتي به محضر امام رسيدم آن سوال مطرح كردم اما امام عليه السلام جوابم را نداد. وقتي براي وداع به خدمت او رسيدم عرض كردم من سوال كردم اما شما پاسخ آن را نداديد. حضرت فرمود: ترسيدم با عدم رعايت آن كفران ورزيد، همانا از سخت ترين واجبات خداوند بر خلقش سه چيز است : 1- رعايت انصاف از خودتان آنجا كه جزآنچه براي خود مي پسندد براي او نپسندد. 2- كمك مالي به برادر مومن . 3- ياد خدا در هر حال و آن فقط (سبحان الله) و (الحمداللّه) نيست بلكه ياد خداوند ترك كاري است كه خداوند بر او حرام كرده است.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید