جهانی در يك جسم

جهانی در يك جسم

روزي يك نفر نصراني به محضر مبارك امام جعفرصادق عليه السلام شرفياب شد و پيرامون تشكيلات و خصوصيّات بدن انسان سؤ ال هائي را مطرح كرد؟ امام جعفر صادق عليه السلام در جواب او اظهار داشت : خداوند متعال بدن انسان را از دوازده قطعه تركيب كرده و آفريده است ، تمام بدن انسان داراي 246 قطعه استخوان ، و 360 رگ مي باشد. رگ ها جسم انسان را سيراب و تازه نگه مي دارند، استخوان ها جسم را پايدار و ثابت مي دارند، گوشت ها نگه دارنده استخوان ها هستند، و عصب ها پي نگه دارنده گوشت ها مي باشند. سپس امام عليه السلام افزود: خداوند دست هاي انسان را با 82 قطعه استخوان آفريده است ، كه در هر دست 41 قطعه استخوان وجود دارد و در كف دست 35 قطعه ، در مچ دو قطعه ، در بازو يك قطعه ؛ و شانه نيز داراي سه قطعه استخوان مي باشد. و همچنين هر يك از دو پا داراي 43 قطعه استخوان است ، كه 35 قطعه آن در قدم و دو قطعه در مچ و ساق پا؛ و يك قطعه در ران . و نشيمن گاه نيز داراي دو قطعه استخوان مي باشد. و در كمر انسان 18 قطعه استخوان مهره وجود دارد. و در هر يك از دو طرف پهلو، 9 دنده استخوان است ، كه دو طرف 18 عدد مي باشد. و در گردن هشت قطعه استخوان مختلف هست .
و در سر تعداد 36 قطعه استخوان وجود دارد. و در دهان 28 عدد تا 32 قطعه استخوان غير از فكّ پائين و بالا، موجود است . و معمولا انسان ها تا سنين بيست سالگي ، 28 عدد دندان دارند؛ ولي از سنين 20 سالگي به بعد تعداد چهار دندان ديگر كه به نام دندان هاي عقل معروف است ، روئيده مي شود.
چهل داستان و چهل حديث از امام جعفر صادق(ع)/ عبدالله صالحي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید