كمك به فقرا

كمك به فقرا

مردي به امام رضا عليه السلام رسيد و عرض كرد: به اندازه مروتي كه داري به من كمك كن. امام عليه السلام فرمود: چنين تواني ندارم .
عرض كرد پس به اندازه مروت خودم عطا كن . حضرت فرمود: در اين صورت مي توانم ، آنگاه به غلام خود فرمود: دويست دينار به او بده.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه