دستوري براي دفع زلزله

دستوري براي دفع زلزله

علي بن مهزيار (ره) از بزرگان و فقهاي پارساي عصر حضرت هادي (ع) و حضرت جواد (ع) بود و از طرف آنها وكالت و نمايندگي داشت تا در اهواز به مردم رسيدگي كند، قبر شريفش در اهواز محل زيارت شيعيان و دوستان است او مي گويد: در اهواز زلزله مكرر زياد مي آمد، نامه اي براي امام جواد (ع) نوشتم ، و در آن نامه عرض كردم :اگر اجازه بدهي از اهواز به جاي ديگر منتقل شوم . امام جواد (ع) در پاسخ نوشت : از اهواز به جاي ديگر نرويد، روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگيريد و لباسهايتان را بشوئيد و پاكيزه نمائيد، و روز جمعه بيرون بيائيد و دسته جمعي دعا كنيد، خداوند اين بلا را از سر شما دفع خواهد كرد. علي بن مهزيار مي گويد: پس از دريافت نامه ، به دستور آن حضرت عمل كرديم ، از آن پس ، ديگر زلزله نيامد.
داستان هاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه