تبعید به سامرا

تبعید به سامرا

امام هادی (علیه السلام) در مدینه می زیست ، او در هر فرصت مناسب مردم را از حکومت طاغوتی متوکل بر حذر می داشت و با رعایت اهم و مهم ، افشاگری می کرد. عبدالله بن محمد (فرماندار مدینه) جریان را به متوکل (دهمین خلیفه خونخوار عباسی) گزارش داد. متوکل برای او نامه نوشت که : امام هادی (علیه السلام) را به پادگان بیار و از آنجا به سامرا منتقل کن . فرماندار مدینه آن حضرت را همراه یحیی بن هرثمه به شهر سامرا (که مقر حکومت متوکل بود) فرستاد و نخست آن حضرت را به اردوگاه فقرا بردند و سپس در خانه انفرادی تحت نظر نگه داشتند. سرانجام فرزندان متوکل نتوانستند وجود نورانی امام هادی (علیه السلام) را تحمل کنند لذا آن حضرت را مسموم نموده و شهید کردند.
داستان صاحبدلان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید